• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Publikacje dla lekarzy

  Diagnostyka PET/CT - informacje dla lekarzy

 Badania rekomendowane przy podejrzeniu chorób neurologicznych

 Diagnostyka nowotworów układu moczowego i męskich narządów płciowych

 Rezonans magnetyczny piersi - informacje dla lekarzy

Rezonans magnetyczny gruczołu krokowego - mpMRI - multiparametric MRI

 Radioterapia - informacje dla lekarzy

 

 Radioterapia chorób nienowotworowych - informacje dla lekarzy

 

Strefa pacjenta
Oferujemy szybki dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapii.

Jak wygląda badanie rezonansu magnetycznego (MR)?

Odpowiedzi na pytania.