• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Zgoda na badania

 

Zgoda na wykonanie badania metodą:

 

 Wersje zgód na badanie w języku angielskim:

 

Strefa pacjenta
Oferujemy szybki dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapii.

Jak wygląda badanie rezonansu magnetycznego (MR)?

Odpowiedzi na pytania.