• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Warszawa PET-CT

AFFIDEA MAZOWIECKIE CENTRUM PET/CT zlokalizowane w Warszawie oferuje diagnostykę z wykorzystaniem nowoczesnego skanera PET/CT. Urządzenie to znajduje zastosowanie głównie w onkologii, kardiologii i neurologii. Centrum otworzono w grudniu 2007 roku. Jest to drugie Centrum PET/CT w Polsce prowadzone przez Affidea.

Istnieje możliwość umówienia odpłatnych konsultacji lekarskich dla pacjentów zainteresowanych badaniem PET/CT

Affidea Mazowieckie Centrum Medyczne PET/CT wprowadziło możliwość ratalnej zapłaty za usługi diagnostyczne. Szczegóły uzyskają Państwo w recepcji Centrum.

  

Affidea

Centrum PET/CT

(przy Wojskowym Instytucie Medycznym)

ul. Szaserów 128
04-349 Warszawa
Tel. +48 22 44 11 111
Fax +48 22 380 15 93
E-mail: pet.warszawa@affidea.com

 

Zespół

Zespół Mazowieckiego Centrum PET/CT w Warszawie składa się z osób mających wieloletnie doświadczenie w specyficznych warunkach pracy z otwartymi źródłami promieniowania.

dr hab. n. med. Mirosław Dziuk - Kierownik Mazowieckiego Centrum PET/CT

dr hab. n. med. Mirosław Dziuk posiada specjalizację w dziedzinie medycyny nuklearnej II stopień (2001) oraz kardiologii (2006). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał decyzją Rady Naukowej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w 1999 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2005 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych na podstawie scyntygrafii perfuzyjnej i tomografii komputerowej".

Roczny staż naukowy w ramach stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odbył w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala St. Bartholomew`s w Londynie w W. Brytanii, gdzie uzyskał stopień Master of Science (MSc) z wyróżnieniem Merit. Od roku 2003 adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego, a od roku 2006 docent WIM. Kształcił się również podczas stypendium w Ośrodku PET w Bad Berka, Niemcy pod kierownictwem prof. Richarda P. Bauma.

Ostatnie szkolenie w Ośrodku Pozytonowej Tomografii Emisyjnej PET/CT w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurichu w Szwajcarii zakończył uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu II Stopnia uprawniającym do oceny badań PET-CT zgodnie z zaleceniami międzynarodowych towarzystw naukowych.

 

dr Marek Bilski - specjalista medycyny nuklearnej

Studia medyczne ukończył w 2000 roku na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po odbyciu stażu podyplomowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie rozpoczął specjalizację w dziedzinie Medycyny Nuklearnej, którą ukończył 2007 roku z wyróżnieniem. Obecnie w trakcie realizacji doktoratu w zakresie obrazowania technikami izotopowymi wybranych cech procesu nowotworzenia na poziomie molekularnym. W trakcie specjalizacji odbył staż m. in. w Zakładzie Radiologii w Cincinnati Childrens Hospital, USA oraz studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie Marketingiem w Przedsiębiorstwie" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W pracy zawodowej szczególnym zainteresowaniem darzy techniki umożliwiające obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego, w tym PET. Prywatnie interesuje się m. in. sztuką fotograficzną oraz kulturą latynoamerykańską.

 

  • 123 (Dw.Wschodni (Kijowska) -Dw.Wschodni (Lubelska) , Dw.Wschodni (Lubelska) - Dw.Wschodni (Kijowska), przystanek: DWERNICKIEGO lub MPT GROCHÓW
  • 188 (Lotnisko Chopina - Gocławek Wschodni, Gocławek Wschodni - Lotnisko Chopina), przystanek SZASERÓW-SZPITAL
  • 523 (Stare Bemowo - PKP Olszynka Grochowska, PKP Olszynka Grochowska - Stare Bemowo), przystanek SZASERÓW SZPITAL
  • 102 (Dw.Centralny - PKP Olszynka Grochowska , PKP Olszynka Grochowska - Dw.Centralny), przystanek SZASERÓW SZPITAL

 

 

Strefa pacjenta
Godziny Otwarcia
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa 9:00-17:00
Czwartek 9:00-17:00
Piątek 9:00-17:00
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa 9:00-17:00
Czwartek 9:00-17:00
Piątek 9:00-17:00
Kontakt
Telefon:
+48 22 44 11 111
Fax:
+48 22 380 15 93
E-mail:
pet.warszawa@affidea.com