• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Rodzaje nowotworów i sposoby ich leczenia

 

Wskazówki i informacje dla pacjentów zakwalifikowanych do napromieniania regionu:

Strefa pacjenta
Oferujemy szybki dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapii.

Jak wygląda badanie rezonansu magnetycznego (MR)?

Odpowiedzi na pytania.