Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ASCO po raz pierwszy oficjalnie przyznaje, że alkohol stanowi czynnik ryzyka wielu nowotworów. Jednocześnie jest to czynnik potencjalnie modyfikowalny. Nawet 6 procent zgonów z powodu raka na świecie jest związanych z alkoholem.

ASCO wierzy, że minimalizowanie nadmiernego spożycia alkoholu ma ważne znaczenie w prewencji nowotworów. Zdaniem jej eksperta, nawet niewielkie spożycie alkoholu może zwiększyć ryzyko wystąpienia raka, choć z największym ryzykiem mamy do czynienia przy długotrwałym i nadmiernym spożyciu alkoholu. Ograniczenie spożycia prowadzi zaś do zminimalizowania ryzyka raka.

ASCO zachęca onkologów, aby podjęli wysiłek i uświadamiali swoim pacjentom ryzyko związane ze spożywaniem alkoholu. Jednocześnie przyznaje, że wiedza na ten temat wśród lekarzy jest niewielka. Podobnie wygląda to w społeczeństwie. W niedawnym sondaży przeprowadzonym przez ASCO 70 proc. Amerykanów nie wiąże spożywania alkoholu z ryzykiem raka. Tymczasem związek ten jest bardzo wyraźny nawet jeśli spożycie dotyczy piwa, wina, czy likierów.

W swoim stanowisku opublikowanym w Jama Oncology, ASCO zauważa, ze konsumpcja alkoholu jest przyczynowo związana z rakiem jamy ustnej, przełyku, krtani, wątroby, piersi, jelita grubego. Alkohol może być także czynnikiem ryzyka raka trzustki oraz żołądka. Według szacunków ASCO 5 do 6 procent nowych rozpoznań nowotworów i zgonów spowodowanych rakiem na świecie jest bezpośrednio związanych z alkoholem.

 

Źródło: termedia.pl