W związku z ogromnym zainteresowaniem pula bezpłatnych badań przyznanych przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych została wyczerpana!

Sieć nowoczesnych placówek medycznych Affidea bierze udział w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, którego zadaniem jest wczesne wykrywanie raka płuc. Mieszkańcy wybranych powiatów województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, umożliwiających wczesne wykrycie nowotworu.

„Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” obejmuje badanie tomografem komputerowym. Bezpłatnemu badaniu w placówkach Affidea mogą poddać się osoby w wieku od 50 do 70 lat zamieszkałe na terenie wskazanych powiatów oraz czynnie palące papierosy bądź inne wyroby tytoniowe, a także osoby posiadające nowotworowy wywiad rodzinny (nie tylko nowotworów płuc).

Dodatkowym, lecz niekoniecznym kryterium uczestnictwa w Programie jest narażenie na ekspozycję czynników rakotwórczych, m.in. azbestu, radonu, uranu, arszeniku, berylu czy produktów przemiany węgla kamiennego. Każdy pacjent spełniający powyższe warunki może zarejestrować się na bezpłatne badanie w naszej placówce lub przyjść ze skierowaniem od lekarza. Bezpłatne badania można wykonać od 15. września do 15. grudnia 2016 r.

W województwie mazowieckim programem objęci są mieszkańcy powiatów: przysuskiego, m. Siedlec, wyszkowskiego, węgrowskiego, żuromińskiego, m. Ostrołęki, garwolińskiego, sokołowskiego, zwoleńskiego, lipskiego, radomskiego, płońskiego, otwockiego, gostynińskiego, ciechanowskiego, m. Płocka, połockiego, białobrzeskiego, sochaczewskiego.
W województwie dolnośląskim programem objęci są mieszkańcy powiatów: m. Jeleniej Góry, lwóweckiego, jaworskiego, oławskiego, złotoryjskiego, wołowskiego, strzelińskiego, trzebnickiego.
W województwie podkarpackim programem objęci są mieszkańcy powiatów: brzozowskiego, lubaczowskiego, leskiego, kolbuszowskiego, jarosławskiego, przeworskiego, krośnieńskiego, sanockiego.
W województwie warmińsko-mazurskim programem objęci są mieszkańcy powiatów: lidzbarskiego, gołdapskiego, elbląskiego, bartoszyckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, działdowskiego, szczycieńskiego.
W województwie wielkopolskim programem objęci są mieszkańcy powiatów: m. Kalisza, m. Konina, m. Leszna, średzkiego, złotowskiego, wrzesińskiego, ostrzeszowskiego.
Centra Affidea, w których bezpłatnie można wykonać badanie:

W województwie mazowieckim badania można wykonać w Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea zlokalizowanym na terenie Europejskiego Centrum Zdrowia przy ul. Borowej 14/18 w Otwocku.
W województwie dolnośląskim badania można wykonać w placówce Affidea w Legnicy przy ul. Murarskiej 2, w placówce Affidea w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4 oraz w dwóch placówkach Affidea we Wrocławiu: przy ul. Grabiszyńskiej 105 i ul. Traugutta 116.
W województwie podkarpackim badania można wykonać w placówce Affidea – Radiologica przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie.
W województwie warmińsko-mazurskim badania można wykonać w trzech placówkach Affidea w Olsztynie: przy ul. Niepodległości 55, ul. Żołnierskiej 18 oraz przy ul. Żołnierskiej 18A, a także w Bartoszycach w placówce Affidea przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11.
W województwie wielkopolskim badania można wykonać w Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o telefonowanie pod numer 22 44 11 111.