Brachyterapia to najstarsza metoda radioterapii, która cały czas się rozwija wykorzystując najnowsze technologie, dlatego pełni ważną rolę w leczeniu wielu chorych z chorobami nowotworowymi.
Polega na wykorzystaniu promieniowania ze źródeł promieniotwórczych do leczenia oraz łagodzenia bólu i innych objawów związanych z procesem nowotworowym. W brachyterapii źródło promieniowania umieszczone jest w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca leczonego lub w jego wnętrzu.

Kiedy stosuje się brachyterapię?

Brachyterapia jest stosowana w przypadku nowotworów narządów rodnych i piersi u kobiet, prostaty u mężczyzn, płuc, przełyku, skóry czy nowotworów okolicy głowy i szyi, rzadziej w nowotworach innych narządów. Brachyterapia może być jedynym sposobem terapii lub też może być łączona z teleradioterapią. Wtedy stosujemy brachyterapię jako tak zwany boost, czyli dodatkową dawkę promieniowania na obszar guza nowotworowego lub też na miejsce po nim, gdzie ryzyko wznowy raka jest największe.

Jakie są zalety leczenie brachyterapią?

• bardzo duża precyzja leczenia – źródło promieniowania umieszczane jest wewnątrz guza nowotworowego lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.
• możliwość zastosowania jednorazowo wysokiej dawki promieniowania przy zachowaniu względnego bezpieczeństwa dla zdrowych narządów – ograniczenie powikłań przy wzroście skuteczności
• duża skuteczność leczenia z powodu zastosowanie podwyższonej dawki w miejscu guza.
• w większości przypadków terapia trwa krócej niż przy zastosowaniu samodzielnej teleradioterapii.
Leczenie brachyterapią mogą być poddane nie wszystkie miejsca w ciele i rodzaje nowotworów. Brachyterapia stosowana jest w leczeniu stosunkowo niewielkich obszarów, guzów lub miejsc po ich usunięciu.

Ile trwa brachyterapia?

W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea stosujemy brachyterapię HDR (ang. High Dose Rate – wysokiej mocy dawki), gdzie zabieg napromieniania trwa krótko, kilka-kilkanaście minut. Umieszczenie źródła promieniowania w ciele pacjenta odbywa się za pomocą specjalnego aplikatora. Zależnie od specyfiki usytuowania nowotworu brachyterapia może odbywać się:
• wewnątrztkankowo – umieszczenie źródła promieniowania w guzie,
• wewnątrzjamowo – umieszczenie źródła promieniowania w bezpośrednim sąsiedztwie guza przy użyciu naturalnych otworów w ciele (płuco, przełyk, drogi rodne, itp.)
• powierzchniowo – umieszczenie źródła promieniotwórczego na skórze, śluzówkach w celu wyleczenia zmian powierzchniowych.

Brachyterapia piersi

Brachyterapia piersi jest stosowana po operacyjnym usunięciu guza piersi. Ma na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby nowotworowej. W niektórych, ściśle określonych przypadkach, może być stosowana samodzielnie. Częściej jednak połączona jest z  teleradioterapią całej piersi lub piersi i  rejonów regionalnych węzłów chłonnych w celu podania wyższej dawki w miejscu po usuniętym guzie. Decyzje co do metody leczenia podejmuje lekarz podczas konsultacji w Poradni Onkologicznej. Na podstawie wywiadu z pacjentką i otrzymanej dokumentacji, lekarz podejmie decyzję o rodzaju leczenia i najodpowiedniejszej technice. Zabieg zakładania aplikatorów prowadzony jest zwykle w krótkim znieczuleniu ogólnym. Zabieg trwa przeciętnie ok. 20 minut. W zależności od tego, ile frakcji lekarz zaplanował u danej pacjentki, drogą przesyłu źródeł do napromieniowania są stalowe igły albo plastikowe aplikatory. Następnie konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej, aby precyzyjnie określić leczony obszar  i jego położenie w stosunku do narządów zdrowych, niewymagających napromieniania. Korzystając z obrazów tomograficznych, lekarz z fizykiem medycznym przygotują plan leczenia.

Po przygotowaniu planu leczenia (zwykle trwa to około półtorej godziny) przeprowadzana jest brachyterapia. Przed rozpoczęciem zabiegu pacjentka zostaje ułożona na stole terapeutycznym. Następnie personel podłącza źródło promieniowania do aplikatorów. Personel opuszcza pomieszczenie, ale obserwuje pacjentkę za pośrednictwem monitora. Komunikacja z personelem w czasie zabiegu jest możliwa przez kamerę i mikrofon.

Zabieg usunięcia aplikatorów trwa kilka minut, dlatego odbywa się w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym lub po podaniu leku przeciwbólowego.

Skontaktuj się z jednym z naszych Międzynarodowych Centrów Onkologii:

Zadzwoń: 74 647 72 90

MCO Wałbrzych,

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Rejestracja:

pon.-pt.: 8:00 – 16:00

Zadzwoń: 94 732 87 60

MCO Koszalin,

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Rejestracja:

pn.-pt.: 7:30 -17:00

Zadzwoń: 61 641 40 80/81

MCO Poznań,

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229

61-485 Poznań

Rejestracja:

pon.-pt.: 7:30 – 15:30