21 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie placówki rezonansu magnetycznego Affidea w Kościerzynie, na terenie Szpitala Specjalistycznego. Otwarcie było zwieńczeniem prac modernizacyjnych, które wyniosły na wyższy poziom standard diagnostyki obrazowej. Stanowiło też zaproszenie dla lokalnej społeczności do korzystania z badań, które Affidea, jako jedyna placówka medyczna w Kościerzynie posiada w swojej ofercie.

Partnerstwo na wagę… zdrowia

Uroczyste otwarcie w Kościerzynie poprzedziły podobne wydarzenia w placówkach Affidea w Poznaniu, Kaliszu i Zielonej Górze. To tylko część zmian, jakie Affidea Polska wprowadziła, ale i planuje wprowadzić w najbliższych miesiącach. Wszystkie zogniskowane są wokół celu nadrzędnego: wysokiej jakości klinicznej, idącej w parze z równie wysoką jakością obsługową.

Jesteśmy wiodącą, europejską firmą działającą w dziedzinie usług zdrowotnych. W Europie, nasi pacjenci liczą się w milionach, a pracownicy w tysiącach. W Polsce, szacujemy że co dziesiąte badanie rezonansem magnetycznym i co piąte badanie PET/CET jest wykonywane w naszych placówkach. Skoncentrowanie się na tych kategoriach pozwala nam działać nie tylko w sposób efektywny ekonomicznie – ale dostarczać wyjątkową jakość kliniczną i obsługową naszym pacjentom – i dzięki temu być w tym obszarze dobrym partnerem dla publicznej opieki zdrowotnej i NFZ w dbaniu o zdrowie Polaków. (…) Pandemia jest dla nas wszystkich wymagającym i trudnym czasem, ale placówki Affidea były i pozostają otwarte działając w odpowiednim reżimie sanitarnym – zaznaczył dr hab. Michał Kwieciński, Prezes Zarządu Affidea Polska.

Obraz, który ma znaczenie

Dostarczenie klinicznego wymiaru jakości przez placówkę Affidea w Kościerzynie, możliwe jest dzięki pracy doświadczonego zespołu medycznego oraz nowemu aparatowi rezonansu magnetycznego.

Przy pomocy aparatu nowej generacji GE Signa Explorer wykonujemy m.in. wysokospecjalistyczne diagnostyczne procedury neurologiczne, onkologiczne i ortopedyczne. Możemy np. szczegółowo obrazować mózgowie w kierunku udaru mózgu, sprawdzić przepływy w mózgu bez użycia środka kontrastowego czy różnicować mikrozwapnienia i drobne ogniska krwotoczne oraz wczesne zmiany niedokrwienne. To ważne, ponieważ te ostatnie bywają przez pacjentów ignorowane z uwagi na stosunkowo krótki czas utrzymywania się objawów z nimi związanych – czasem wynosi on jedynie kilkanaście minut. Tymczasem te wczesne zmiany niedokrwienne często poprzedzają „normalny” udar, ale gdy zostaną odpowiednio wcześnie wychwycone, są odwracalne i dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia mogą zmniejszyć niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości kolejnych naczyniowych incydentów – zauważa lek. med. Rafał Darecki, specjalista radiolog z Centrum Medycznego Affidea Kościerzyna.

Placówka Affidea jest również jedyną pracownią w Kościerzynie, w której pacjenci mogą wykonać enterografię – badanie pozwalające na niezwykle precyzyjną ocenę ścian jelita cienkiego i zmian  pozajelitowych oraz ocenę pozostałych narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

 

Bezpieczni od wejścia

Pandemia wymusiła na nas wszystkich pewne zmiany. Wprowadzamy najlepsze rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo pacjentom. We współpracy z Zarządem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, postanowiliśmy stworzyć nowe, odrębne wejście do naszej placówki, dzięki czemu ruch pacjentów nie odbywa się, tak jak dotychczas, przez szpital. Poza standardowymi środkami ochrony w placówce w Kościerzynie, tak jak we wszystkich placówkach Affidea mamy m.in. wdrożoną procedurę dezynfekcji aparatów rezonansu magnetycznego. Oprócz stołu, na którym podczas badania leży Pacjent, czyścimy dokładnie także samą gantrę, czyli tunel, do którego wjeżdża. Bezpośredni kontakt oddechu Pacjenta z tą częścią urządzenia sprawia, że ryzyko rozprzestrzeniania się aerozolu w wyniku oddychania jest większe niż na otwartej przestrzeni – dlatego tak ważna jest dezynfekcja również tych mało dostępnych powierzchni. – podkreśliła Monika Roeding, Dyrektor Regionu Pomorskiego Affidea.

Bezpieczne wejście prowadzi do w pełni zmodernizowanego wnętrza placówki, które stworzono z myślą o komforcie pacjentów. To ostatni z elementów jakości obsługowej, bazującej na profesjonalnej opiece nad pacjentem, krótkim czasie oczekiwania na badanie oraz wygodzie pacjenta.