• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Diagnostyka

Dostarczenie dokładnych informacji o stanie zdrowia przed, w trakcie i po zakończeniu leczenia pozwala na wczesne wykrycie choroby lub na szybkie zastosowanie najskuteczniejszej metody terapeutycznej. Postęp technologiczny wymaga od władz służby zdrowia ciągłych inwestycji na szeroką skalę. Brak wystarczającego budżetu otwiera możliwość dla inwestycji prywatnych w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

W diagnostycznej gałęzi działalności firmy Affidea, powstało dużo wielomodułowych ośrodków diagnostycznych, w niektórych przypadkach wspólnie z jednostkami Medycyny Nuklearnej, położonych w większości na terenie szpitali publicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie, w wybranych ośrodkach, w wydajny sposób zapewnić pacjentom niemal 24-godzinną dostępność badań.

Większość centrów diagnostycznych jest ściśle zintegrowana w obrębie szpitala, tworząc unikalną więź współpracy z zespołami klinicznymi sektora publicznego. Ośrodki wyposażone są w najwyższej jakości sprzęt, który jest regularnie unowocześniany przez Affidea. Wyjątkowo nowoczesne i wygodne warunki pracy pozwalają Affidea przyciągnąć wykwalifikowany personel medyczny, zapewniając tym samym najwyższej jakości świadczenia diagnostyczne. 

 

 

 

 

Strefa pacjenta