Wykorzystanie narzędzi diagnostyki obrazowej wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony pacjenta. Przestrzeganie zaleceń ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i wartość badania.  Jednym z etapów przygotowania do rezonansu magnetycznego i tomografii z kontrastem jest badanie poziomu kreatyniny. Czym jest kreatynina? Dlaczego pacjent musi wykonać badanie kreatyniny przed rezonansem magnetycznym?