• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Polityka Prywatności

Affidea Polska zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników. Przestrzegamy rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony danych wedle Ustawy o Ochronie Danych z 29.08.1997 r. W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z poniższym opisem Polityki Prywatności w Internecie Affidea Polska i/lub  z Ustawą o Ochronie Danych z 29.08.1997r.

Niniejsza Polityka Prywatności w Internecie Affidea Polska dotyczy danych zbieranych przez Affidea Polska za pomocą ich strony internetowej.

Zbieranie Danych Osobowych Użytkowników

Na stronie affidea.pl możemy wymagać od Użytkownika podania jego danych osobowych, takich jak adres e-mail, nazwisko, adres zamieszkania lub zatrudnienia lub numer telefonu. Możemy również zbierać dane demograficzne takie jak adres, wiek lub płeć Użytkownika. Możemy zbierać pewne standardowe informacje wysyłane przez przeglądarkę wszystkim stronom internetowym przy każdorazowej wizycie, takie jak adres IP Użytkownika, rodzaj przeglądarki oraz jej język, godzina dostępu oraz adresy wejściowych stron internetowych. Używamy również narzędzi do analizy statystyk serwisów internetowych, aby zbierać informacje o zwyczajach osób odwiedzających naszą stronę, przykładowo z jakich stron internetowych przychodzą, jakich wyszukiwarek i jakich haseł używają aby odnaleźć naszą stronę, a także jaka jest liczba wyświetleń naszego serwisu.

Udostępnianie Danych Osobowych Użytkowników

Za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności, nie wyjawiamy danych osobowych Użytkowników poza Affidea Polska bez uzyskania zgody Użytkownika.

Ustawa o Ochronie Danych wymaga od affidea przestrzegania rygorystycznych procedur i wykorzystywania konkretnych technologii w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych od momentu ich zebrania aż po ich zniszczenie. Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim zajmującym się przetwarzaniem danych jedynie wówczas, gdy strona trzecia zgadza się w pełni przestrzegać wyżej wymienione procedury oraz przepisy, lub jeżeli sama korzysta ona z adekwatnych środków. Utrzymanie bezpieczeństwa danych osobowych oznacza gwarancję poufności, spójności oraz dostępności Danych Osobowych na następujących warunkach:

Poufność - oznacza, że tylko podmioty korzystające z danych uprawnione do korzystania z danych osobowych mogą mieć do nich dostęp. Spójność oznacza, że dane osobowe powinny być poprawne oraz odpowiednie dla celu, w którym są przetwarzane.

Dostępność oznacza, że uprawnione podmioty korzystające z danych powinny otrzymać dostęp do danych, jeżeli mają one zostać wykorzystane w uprawnionym celu.

Możemy mieć dostęp lub ujawniać informacje dotyczące Użytkownika, łącznie z zawartością korespondencji, jedynie po to aby: (a) spełniać wymagania prawa lub procesu prawnego tudzież wypełnić prawomocne żądanie; (b) chronić prawa lub majątek Affidea Polska lub naszych klientów, łącznie z egzekwowaniem naszych umów oraz przepisów wewnętrznych dotyczących wykorzystania usług przez Użytkownika; lub (c) działać w dobrej wierze, przykładowo że ujawnienie lub dostęp do danych jest konieczny w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników i klientów Affidea Polska lub opinii publicznej.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Affidea Polska zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Wykorzystujemy wysoce zaawansowane technologie oraz procedury bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed bezprawnym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Egzekwowanie Polityki Prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, proszę najpierw skontaktować się z nami za pomocą linku Kontakt dostępnego na tej stronie internetowej.

Zmiany w Polityce Prywatności

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą politykę prywatności aby odzwierciedlała ona zmiany, które zajdą w naszych usługach oraz opinie klientów. Zachęcamy Użytkowników by okazyjnie ponownie przejrzeć niniejszą politykę prywatności w celu zapoznania się w jaki sposób Affidea Polska  chroni ich dane. Affidea Polska jest otwarte na wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności; w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z tym tematem, lub podejrzeń że polityka prywatności nie jest przestrzegana, prosimy o kontakt.

 

Strefa pacjenta
Oferujemy szybki dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapii..

Jak wygląda badanie rezonansu magnetycznego (MR)?

Odpowiedzi na pytania.