• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Informacja o ochronie danych osobowych dla Pacjentów

Informacja o ochronie danych osobowych dla Pacjentów

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 

Administratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Affidea Polska, tj.: Affidea Sp. z o.o. w przypadku realizacji badań diagnostycznych lub  Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. w przypadku leczenia skojarzonego w oparciu o radioterapię, z siedzibami w Warszawie, pod adresem Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa („Affidea”).

 

>>Informacja o ochronie danych osobowych dla Pacjentów Affidea sp. z o.o<<

 

>>Informacja o ochronie danych osobowych dla Pacjentów Affidea Onkoterapia <<

 

 

 

Strefa pacjenta