Euromedic Onkoterapia oraz Centrum Medyczne HCP, organizują 7 czerwca w Poznaniu konferencję naukowo – szkoleniową dotyczącą wybranych aspektów diagnozowania oraz leczenia chorób nowotworowych i nienowotworowych w ortopedii.

Celem spotkania jest zaprezentowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w danym zagadnieniu.

Poruszone zostaną tematy zastosowania klasycznej medycyny nuklearnej, diagnostyki PET – CT oraz radioterapii w schorzeniach układu mięśniowo  – szkieletowego.

Ponadto omówione zostaną zagadnienia związane z rolą chemioterapii i radioterapii w leczeniu wybranych nowotworów złośliwych kości, a także przedstawione nowe alternatywy leczenia bólu przewlekłego.

W konferencji wezmą udział specjaliści z dziedzin ortopedii, chirurgii i onkologii.

Program Konferencji

1. Przywitanie i wprowadzenie, przedstawienie nowych możliwości diagnozowania i leczenia

w  szpitalu HCP + MCO w Poznaniu.

Prezes NZOZ CM HCP Lesław Lenartowicz  (10min.)

2. Radioterapia chorób nienowotworowych w ortopedii.

Prof. dr hab. n. med. L. Miszczyk  (40min.)

3. Miejsce klasycznej medycyny nuklearnej w ortopedii .

Dr  n. med. R. Oleksa  (30 min)

Przerwa na kawę ( 15 min.)

4. Zastosowanie PET w diagnostyce nowotworów tkanek miękkich i kości.

Dr n. med. R. Czepczyński  (30 min.)

5. Zasady postępowania ortopedycznego w pierwotnych i przerzutowych nowotworach kości.

Dr n. med. J. Nazar  ( ok. 30min)

6. Rola chemioterapii i radioterapii w leczeniu wybranych nowotworów złośliwych kości.

Lek. med. M. Tomala  ( 15 min. ),  dr n. med. E. Nowakowska ( 15min.)

7. Nowe alternatywy leczenia bólu przewlekłego – OxyContin.

Prezentacja  firmy  Mundipharma  (15 min.)

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 03.06.2011 roku.

Tel. 22 526 11 25 lub fax 22 526 11 99 lub email michal.skiba@euromedic.pl

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.