W okresach podwyższonego stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 obserwuje się większą częstość zawałów serca. Okazuje się jednak, że zagrożenie nie jest jednakowe dla osób o różnych grupach krwi.

 

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Intermountain Medical Center Heart Institute w Salt Lake City objęło osoby leczone w tym ośrodku w latach 1993-2007. Spośród nich wyodrębniono pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego w okresach, gdy w zamieszkałych przez nich miejscowościach notowano przekroczenie norm cząstek PM2.5 w powietrzu.

Analiza wykazała, że u osób posiadających wariant rs687289 genu ABO, zagrożenie incydentami wieńcowymi przy przekroczonych normach stężenia pyłów PM2.5 jest podwyższone istotnie mniej niż u pozostałych. Ten wariant genu występuje u osób z grupą 0.

Autorzy obliczyli, że wzrost stężenia PM2.5 o każde kolejne 10 µg powyżej poziomu 25 µg/m³ wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego o 25 proc. u osób z grupami krwi A, B i AB oraz o 10 proc. u posiadaczy grupy 0.

Nie jest to pierwsze badanie, którego wyniki sugerują, że osoby z grupą krwi 0 są mniej narażone na problemy kardiologiczne. W kwietniu br. ukazała się analiza obejmująca 1,3 mln pacjentów, której autorzy również znaleźli związek pomiędzy grupami krwi A, B, AB a podwyższonym ryzykiem incydentów sercowych oraz udaru mózgu. Nie uwzględniono w niej jednak wpływu zanieczyszczenia powietrza.

 

Źródło: medexpress.pl