Medycyna nuklearna jest jedną z dziedzin medycyny, która bezpiecznie wykorzystuje izotopy promieniotwórcze do diagnostyki i terapii chorób, np. układu krążenia, neurologicznych czy nowotworowych. Stanowi doskonałe uzupełnienie dla badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Wśród badań wykorzystujących medycynę nuklearną wyróżnić można te tradycyjne, takie jak scyntygrafia kości, tarczycy czy serca, ale także zupełnie nowe, jak pozytonowa tomografia emisyjna, która zazwyczaj stanowi koniec ciągu diagnostycznego w różnych chorobach, zwłaszcza nowotworowych.

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, należąca do szerokiej grupy badań radioizotopowych. Łączy w sobie zalety badań anatomicznych (CT) oraz funkcjonalnych (PET). Dzięki fuzji obrazów PET i CT jesteśmy w stanie nie tylko zobrazować ogniska patologicznego gromadzenia radioznacznika, lecz również z dużą dokładnością zlokalizować ich położenie anatomiczne.

W onkologii PET/CT stał się metodą z wyboru ze względu na wysoką czułość i swoistość oraz fakt, iż wykonuje się skan całego ciała pacjenta. Coraz częściej stosowany jest także w diagnostyce chorób neurologicznych i kardiologii.

https://newsrm.tv/medycyna-nuklearna-przyszloscia-leczenia/