Dziś swój powód do świętowania mają wszyscy wykonujący ten zawód. Kim jest fizyk medyczny i jaka jest jego rola w leczeniu pacjenta?

 

Fizyka znajduje zastosowanie w medycynie w takich działaniach jak profilaktyka, diagnostyka, terapia i rehabilitacja oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego i jądrowego. Głównie wykorzystywane jest w tym celu promieniowanie rentgenowskie oraz radioaktywne. Dlatego fizyk medyczny potrzebny jest w różnego typu zakładach opieki zdrowotnej:

w szpitalach i specjalistycznych klinikach,
laboratoriach medycznych i farmaceutycznych,
centrach diagnostyki i terapii laserowej,
samodzielnych pracowniach diagnostyki obrazowej,
pracowniach elektrofizjologii oraz holterowskich (monitorowania EKG),
zakładach diagnostyki i terapii radiacyjnej.
Fizyk medyczny nie jest lekarzem, natomiast bardzo ściśle z lekarzem współpracuje. B ez tej współpracy ani fizyk medyczny ani lekarz nie daliby rady nic zrobić. Nie tylko leczenie nie byłoby skuteczne, ale pacjent w ogóle nie zostałby wyleczony. Pacjent po pierwszym spotkaniu z lekarzem zostaje poddany pod opiekę fizyków medycznych, którzy w oparciu o wyniki badań przygotowują cały proces leczenia chorego.

W przypadku leczenia już zdiagnozowanych pacjentów onkologicznych fizycy medyczni wspierają lekarzy w radioterapii.

Fizyk medyczny ściśle współpracuje z zespołem lekarzy oraz zespołem techników. Razem z lekarzem prowadzącym dobierany jest plan leczenia onkologicznego. Ustala się wtedy najwłaściwszą dawkę promieniowania, m.in. w zależności od rodzaju i położenia tkanki nowotworowej, stanu zdrowia i wagi pacjenta. Dzięki temu udaje się jak najprecyzyjniej napromieniować chore organy, oszczędzając przy tym wszelkie znajdujące się w pobliżu narządy krytyczne.

 

Źródła: kierunki.net

radio.kielce.pl