Międzynarodowy Dzień Radiologii

Każdego roku, 8 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Radiologii. Radiologia jest jedną z najważniejszych i najszybciej rozwijających się współcześnie dziedzin medycyny. Umożliwia szybką i nieinwazyjną diagnostykę wielu chorób, które zagrażać mogą życiu i zdrowiu.

Standardy bezpieczeństwa radiologicznego w Affidea

W placówkach Affidea wykonujemy wysokospecjalistyczne badania w zakresie diagnostyki obrazowej – rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz PET-CT. W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów w badaniach TK zarządzamy dawką promieniowania, co możliwe jest dzięki Dose Excellence, czyli jasno sprecyzowanym zasadom postępowania personelu medycznego we wszystkich placówkach Affidea. Celem Dose Excellence jest dbałość o zdrowie i komfort naszych Pacjentów poprzez optymalizację dawki promieniowania, bez utraty na jakości otrzymywanych obrazów. Zarządzanie dawką promieniowania pozwala lekarzom specjalistom swobodniej sięgać po tomografię komputerową – badanie bardziej dokładne i niejednokrotnie bardziej pomocne podczas procesu diagnostyki od RTG.

Affidea rozwija się wraz z radiologią

Praktycznie cała działalność Affidea powiązana jest z radiologią – w codziennej pracy diagnozujemy i leczymy Pacjentów z wykorzystaniem jej osiągnięć. Z dużą ciekawością obserwujemy dynamiczny rozwój radiologii w diagnostyce i radioterapii, w szczególności w obrębie technologii zwiększających ich skuteczność i bezpieczeństwo. Z dbałości o wysoką jakość i komfort wymieniamy również systematycznie sprzęt w naszych placówkach. Zapewniamy tym samym Pacjentom dostęp do najnowocześniejszych technologii, a naszym Specjalistom – najwyższej klasy narzędzia pracy. Tylko w tym roku wyposażyliśmy nasze placówki w 4 nowe aparaty rezonansu magnetycznego (Affidea w Wejherowie, Kaliszu, Kościerzynie i Zielonej Górze) , 1 nowy tomograf komputerowy ( Affidea Zielona Góra) oraz planujemy zakończyć prace nad wymianą kolejnych 2 aparatów rezonansu i 2 aparatów do tomografii (w Wałbrzychu i Gdańsku).

Jesteśmy przekonani, że dzięki kolejnym innowacjom w dziedzinie radiologii, każdego roku będziemy pomagać coraz większej grupie osób wymagających diagnostyki i leczenia.

Podziękowania

W Międzynarodowy Dzień Radiologii chcemy zatem jeszcze raz podziękować lekarzom radioterapeutom, lekarzom radiologom, technikom radiologii, fizykom oraz wszystkim członkom Zespołu Affidea, za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i empatię. To właśnie Wasz zapał i serce wkładane w pracę, pozwalają nam na zapewnianie najwyższej jakości klinicznej i obsługowej.

Szybkie i precyzyjne rozpoznanie stanowi podstawę do rozpoczęcia walki z chorobą i pierwszy krok do odzyskania zdrowia. Krok, który nasi Pacjenci wykonują z pomocą naszych koleżanek i kolegów z Centrów Medycznych i Międzynarodowych Centrów Onkologicznych Affidea – dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem!