Nowoczesny rezonans magnetyczny w Wejherowie

Specjalizujemy się w diagnostyce obrazowej, a dostarczanie nowoczesnych rozwiązań stanowi dla nas priorytet. Od lat zaufaniem obdarzają nas nie tylko pacjenci, ale i szpitale, dla których jesteśmy niezawodnym partnerem. Nasza strategia opiera się na stałych inwestycjach i rozwoju, a ich efektem jest najwyższa jakość kliniczna i obsługowa. Wprowadzane przez nas zmiany przekładają się bezpośrednio na komfort pacjentów i późniejsze, skuteczne leczenie. W naszej pracowni w Wejherowie zakończyliśmy właśnie prace modernizacyjne, dzięki którym okoliczni mieszkańcy wykonają badania na jednym z najnowocześniejszych aparatów rezonansu magnetycznego na rynku. Badania rezonansu magnetycznego w Pracowni Affidea można wykonać prywatnie, bez skierowania od lekarza specjalisty lub w ramach refundacji NFZ po uzyskaniu skierowania od lekarza kierującego.

Specjalistyczna diagnostyka obrazowa

Rezonans magnetyczny to jedna z najdokładniejszych metod diagnostyki obrazowej, przy tym bezpieczna, nieinwazyjna i bezbolesna. Pomaga zlokalizować zmiany chorobowe m.in. w układzie mięśniowym, szkieletowym (w tym w szpiku kostnym), a także ocenić funkcjonowanie naczyń krwionośnych i serca. Jest doskonałym narzędziem w diagnostyce stwardnienia rozsianego i chorób prostaty. Na precyzję uzyskiwanego obrazu ogromny wpływ ma aparatura, za pomocą której badanie jest wykonywane, dlatego też kluczowy element prac modernizacyjnych w Centrum Medycznym Affidea w Wejherowie, stanowiła wymiana sprzętu medycznego. Okoliczni mieszkańcy zyskali dzięki temu dostęp do jednego z najnowocześniejszych rezonansów magnetycznych (GE Signa Explorer), a co za tym idzie – do specjalistycznej diagnostyki obrazowej.

– Przy pomocy aparatu nowej generacji, jakim jest GE Signa Explorer wykonujemy m.in. wysokospecjalistyczne diagnostyczne procedury neurologiczne, onkologiczne i ortopedyczne. Możemy np. szczegółowo obrazować mózgowie w kierunku udaru mózgu, sprawdzić przepływy w mózgu bez użycia środka kontrastowego czy różnicować mikrozwapnienia i drobne ogniska krwotoczne oraz wczesne zmiany niedokrwienne. To ważne, ponieważ te ostatnie bywają przez pacjentów ignorowane z uwagi na stosunkowo krótki czas utrzymywania się objawów z nimi związanych – czasem wynosi on jedynie kilkanaście minut. Tymczasem te wczesne zmiany niedokrwienne często poprzedzają „normalny” udar, ale gdy zostaną odpowiednio wcześnie wychwycone, są odwracalne i dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia mogą zmniejszyć niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości kolejnych naczyniowych incydentów – zauważa Lekarz Radiolog Anna Wodzikowska, Kierownik Medyczny regionu pomorskiego Affidea.

Oferta placówki w Wejherowie poszerzy się o diagnostykę serca, naczyń krwionośnych, prostaty i piersi za sprawą cewek dedykowanych, czyli cewek przypisanych do badania danych okolic ciała, w które wyposażyliśmy naszą pracownię. Wśród nowości znajdują się również m.in. cewki do badań kolan, w tym miękka cewka typu flex, umożliwiającą badanie kolan w jego trudno dostępnych częściach, czy przy obrzmieniach oraz cewka do badania głowy, pozwalająca na ograniczenie artefaktów, czyli usuwanie szumów, powstałych na skutek ruchów pacjenta. Ta ostatnia pozwoli wykonywać wysokiej jakości badania osobom z Zespołem Parkinsona.

Precyzja i komfort

Nowy aparat, w który wyposażone zostało Centrum Medyczne Affidea w Wejherowie, poza niezwykle precyzyjnym obrazowaniem, zapewnia pacjentom także dużo większy komfort – niemal całkowicie zredukowano w nim hałas, który zwykle towarzyszy badaniom rezonansem. Nad jakością badań i obsługi czuwa zespół medyczny, składający się z 5 lekarzy radiologów wspieranych przez 4 lekarzy rezydentów, 4 techników, 5 pielęgniarek oraz 2 osób zajmujących się na co dzień obsługą Pacjentów.

– Nowa odsłona naszej placówki w Wejherowie jest odzwierciedleniem szerszej strategii dwóch wymiarów jakości Affidea, czyli wysokiej jakości diagnostycznej oraz obsługowej. Jestem pewny, że nasi pacjenci przekonają się o jej skuteczności – komentuje Tomasz Barski Dyrektor Operacyjny Affidea.