Pacjenci z Międzynarodowego Centrum Onkoterapii w Poznaniu, Wałbrzychu oraz w Koszalinie – na mocy umowy podpisanej przez Euromedic International z Methodist International – międzynarodowym oddziałem jednego z najbardziej renomowanych szpitali w Stanach Zjednoczonych: The Methodist Hospital w Houston w Texasie – uzyskali szerszy dostęp do najnowocześniejszych światowych metod leczenia nowotworów.
Umowa precyzuje zasady współpracy w zakresie terapii i zarządzania. W określonych przypadkach planowanie radioterapii u chorych  będzie konsultowane przy współudziale wybitnych lekarzy ze szpitala w Houston. The Methodist Hospital w Houston to jeden z najwyżej notowanych w amerykańskich rankingach szpitali, a zarazem wiodący ośrodek naukowy w Stanach Zjednoczonych, z ponad 90-letnim doświadczeniem klinicznym. Polscy lekarze będą tam przechodzić specjalistyczne szkolenia, a przedstawiciele szpitala z Houston będą regularnie wizytować ośrodki radioterapeutyczne firmy Euromedic w Polsce.
Prof. Brian Butler ze szpitala The Methodist Hospital, jednocześnie jeden z najbardziej uznanych na świecie autorytetów w zakresie radioterapii, podkreśla: “The Methodist Hospital zobowiązał się do zapewnienia pacjentom
Międzynarodowego Centrum Onkonterapii najnowszych światowych standardów leczenia w połączeniu z najlepszymi metodami opieki i wsparcia dla pacjentów”.
Dr n. med. Maciej Kowalski, Prezes Euromedic Onkoterapia w Polsce dodaje: “W przypadku placówek onkologicznych zarządzanie, w tym wypracowanie odpowiednich procedur, ma priorytetowe znaczenie, gdyż pozwala m.in. na efektywne planowanie terapii i skrócenie oczekiwania na leczenie, a – jak doskonale wiemy – w przypadku walki z nowotworami czas liczy się przede wszystkim. Niestety standardy  obowiązujące w Polsce w wielu przypadkach uniemożliwiają rozwój placówek radioterapii”.
Skuteczna walka z chorobą nowotworową jest możliwa, niezbędne są jednak: zwiększenie dostępności pacjentów do procedur  radioterapeutycznych  i poprawa  jakości  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii – cele te zostały dostrzeżone i umieszczone w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, który będzie realizowany do 2015 r. Prezes Euromedic Onkoterapia  podkreśla:  “Nasza  umowa zdecydowanie przyczynia   się   do   zwiększenia   dostępu  do standardów terapeutycznych obowiązujących na świecie. Jednocześnie już dziś możemy potwierdzić, że pacjenci  Międzynarodowych  Centrów  Onkoterapii przyjmowani  są  na bieżąco i nie muszą czekać w wielotygodniowych kolejkach. Radioterapia w naszych placówkach jest – dla pacjentów ubezpieczonych – bezpłatna.”
Pierwsze Międzynarodowe Centrum Onkoterapii powstało w połowie lutego w Wałbrzychu. W chwili obecnej działają trzy placówki, czwarta powstaje w Otwocku. Placówki są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt,  który również może być wykorzystany do najnowszych metod leczenia takich jak: IMRT – metody uznawanej za najbardziej zaawansowaną w precyzyjnym i oszczędzającym zdrową tkankę napromienianiu nowotworów.
Dr n. med. Elżbieta Nowakowska, dyrektor Międzynarodowego Centrum Onkoterapii w Poznaniu zwraca uwagę: “Pacjenci rzadko kiedy zdają sobie sprawę, że najbardziej czasochłonnym elementem radioterapii jest precyzyjne
planowanie”. Planowanie odbywa się w Zakładzie Fizyki Medycznej. Fizyk medyczny przygotowuje indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta. Plan ma na celu także ochronę przed promieniowaniem narządów zdrowych, które nie wymagają leczenia. Dyrektor Nowakowska  kontynuuje: “Teraz, dzięki umowie, w określonych przypadkach nasi pacjenci będą korzystać z doświadczenia lekarzy z Houston”. Przy okazji Prof. Brian Butler, uznawany za twórcę IMRT – najbardziej zaawansowanej technologicznie metody radioterapii – przyznał podczas spotkania w Poznaniu, że nie rozumie powodów, które stały za wprowadzeniem w Polsce wytycznych wymagających 3 bunkrów terapeutycznych do stosowania IMRT. Te wytyczne jego zdaniem, w sposób zdecydowany ograniczają pacjentom dostęp do placówek i co za tym idzie możliwość leczenia. Profesor Butler potwierdził, że do prawidłowo przeprowadzonego leczenia jednego pacjenta wystarczy jedno urządzenie, a tylko z powodów bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości leczenia światowym standardem stały się dwa bunkry. Wprowadzenie wymogu posiadania kolejnego – trzeciego bunkra, tylko w Polsce, jest niezrozumiałe.
Profesor zaznaczył, że w procesie leczenia najważniejszy jest dobrze przeszkolony zespół terapeutyczny (lekarze, specjaliści, fizycy medyczni i technicy), i to zespół ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o skuteczność zastosowanej metody.

Prezes Euromedic Onkoterapia, dr n. med. Maciej Kowalski wskazał również, że jednym z największych problemów w Polsce, związanych z dostępem do radioterapii, jest nierównomierna lokalizacja ośrodków – np. w Koszalinie zanim powstało Międzynarodowe Centrum Onkoterapii pacjenci musieli dojeżdżać do najbliższej placówki w Gdańsku lub Szczecinie nawet do 150 km, to zbyt duże odległości dla chorych, którzy codziennie powinni otrzymać dawkę naświetlania terapeutycznego.

Paradoksalnie kolejkę do leczenia generuje brak dostępu do łóżek szpitalnych, ponieważ pacjenci, którzy dojeżdżają na leczenie z odległych miejscowości są hospitalizowani, mimo iż nie wymaga tego terapia. Rozwiązaniem zdecydowanie tańszym i rozładowującym kolejki byłoby – zamiast płacenia za nieuzasadniony pobyt w szpitalu – pokrycie przez NFZ kosztów zakwaterowania w hotelu lub pokrycie kosztów transportu, podobnie jak w przypadku osób dializowanych. Wówczas w szpitalach przebywaliby ci, którzy rzeczywiście tego wymagają.