W placówkach Euromedic wykonujemy rutynowo badania z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki serca obejmujące: tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz PET serca. Jest to w chwili obecnej pełne spektrum nowoczesnej nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym oraz przeszkolonym personelem medycznym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej.

Dzięki tomografii komputerowej znacząca grupa pacjentów może uniknąć diagnostycznych koronarografii, a u wielu jesteśmy w stanie potwierdzić nie tylko chorobę wieńcową, ale również wiele innych patologii możliwych do uwidocznienia podczas jednego badania serca metoda TK. Częstą przyczyną kierowania pacjentów do pracowni TK jest niecharakterystyczny ból w klatce piersiowej. W tej grupie chorych możemy nie tylko potwierdzić/wykluczyć chorobę wieńcową, ale również zdiagnozować inne przyczyny bólu takie jak: przepuklina wślizgowa rozworu przełykowego przepony, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zmiany pozapalne w miąższu płucnym z bliznami opłucnowymi, rozedmę płuc lub patologie śródpiersia. Innym częstym powodem kierowania pacjentów do naszych placówek jest różnicowanie zatorowości płucnej, choroby wieńcowej oraz patologii aorty u osób z niejednoznacznym obrazem klinicznym.

Rezonans magnetyczny pozwala na ocenę morfologii mięśnia sercowego. Najczęściej stosowany jest w diagnostyce stanów zapalnych, zmian zejściowych pozapalnych, ocenie guzów, skrzeplin oraz żywotności mięśnia sercowego u osób planowanych do ewentualnej rewaskularyzacji.

PET serca stosowany jest w pojedynczych trudnych diagnostycznie przypadkach dotyczących patologii mięśnia sercowego o podłożu zarówno niedokrwiennych jak i zapalnym czy nowotworowym.