Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną. Wykorzystuje naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała. Za pomocą badania MR możliwe jest uzyskanie obrazów ośrodkowego układu nerwowego, tkanek miękkich i innych narządów wewnętrznych. Wraz z dzisiejszym rozwojem medycyny jest to najdokładniejsza metoda obrazowania. Pokazuje różnice pomiędzy tkankami a narządami oraz umożliwia wykonywanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie. Obrazowanie jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne dla pacjentów. Precyzyjność tych badań pozwala na wykrycie bardzo wczesnych zmian nowotworowych, co w połączeniu z odpowiednią metodą leczenia daje pacjentom dużo większe szanse na pokonanie choroby.

 

Większy komfort, doskonała diagnostyka

Aparat Optima MR450w 1.5T z systemem Gem Suite firmy GE:

  • przy maksymalnie wysokim komforcie pacjenta zapewnia najwyższą jakość diagnostyczną.
  • szeroki, jasno oświetlony tunel
  • umożliwia położenie pacjenta do badania w pozycji „stopy do przodu”.
  • innowacyjne rozwiązania umożliwiają przeprowadzenie badania u pacjentów z klaustrofobią.
  • w urządzeniu zastosowana została technologia ograniczenia emisji hałasu (Acoustic Reduction
  • Technology, ART) — podczas przeprowadzania badań mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego bez pogorszenia jakości obrazu.

„W Affidei dążymy do tego, by pacjenci mieli jak największy dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej. Systematycznie doposażamy nasze placówki w najnowszy sprzęt, taki jak nowy rezonans magnetyczny Optima MR450w w Olsztynie. Dzięki zastosowaniu wielu funkcji jak np. silent scan, czy wykorzystaniu elastycznych cewek, komfort pacjenta zostaje podwyższony, a jednocześnie zostaje zachowana wysoka jakość diagnostyczna badania.

Obecnie prowadzimy w Polsce 24. centra diagnostyczne rezonansu magnetycznego, w których wykonujemy badania na 27. aparatach MR, co pozwala nam na diagnozowanie blisko 200. tys. pacjentów rocznie.” – mówi Agnieszka Szpara, Prezes Zarządu Affidea Polska.

 

Rezonans magnetyczny w diagnostyce stwardnienia rozsianego

Przy braku swoistych testów pomocnych w rozpoznaniu stwardnienia rozsianego rezonans magnetyczny ma tu największe znaczenie diagnostyczne. Za pomocą MR można zobrazować całą przestrzeń centralnego układu nerwowego. Rezonans magnetyczny umożliwia np. stwierdzenie, czy w centralnym układzie nerwowym znajdują się zmiany w postaci stanów zapalnych, obszary demielinizacji (obszary pozbawione otoczki białkowej nerwu – mieliny) czy też obszary, w których dochodzi do utraty aksonów (odpowiedzialnych za przewodzenie impulsów nerwowych z komórki nerwowej). U ponad 90% pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym, w obrazie MR występują widoczne ogniska demielinizacyjne.

Wizualizacja małych uszkodzeń w procesach patologicznych, często możliwa jest jedynie z wykorzystaniem środka kontrastowego, tzw. gadolinu – związku chemicznego, który zwiększa natężenie sygnału i kontrast obrazu w pewnych tkankach. Nagromadzenie gadolinu w uszkodzeniach wskazuje na nasilenie procesu chorobowego.

„Dla nas, chorych na stwardnienie rozsiane, rezonans magnetyczny to obecnie najważniejsze badanie, pozwalające na wykrycie aktywnych zmian demielinizacyjnych w mózgu i rdzeniu kręgowym, a także na monitorowanie aktywności choroby i ocenę skuteczności leczenia. Dziękujemy za możliwość skorzystania z ufundowanych przez Affidea badań MR. Jako Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie życzyłabym wszystkim chorym możliwości dostępu do tak doskonałej diagnostyki, a przede wszystkim jak najkrótszego czasu oczekiwania na badanie.” – mówi Urszula Dudko, Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie.