• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Co nas wyróżnia

Współpraca z sektorem publicznym
Affidea Polska jest pierwszą w Polsce firmą sektora medycznego nastawioną na ścisłą współpracę z publiczną służbą zdrowia. Korzystanie z usług wyspecjalizowanych, a więc tanich firm zewnętrznych staje się coraz powszechniejsze w krajach rozwiniętych. Korzystamy z tych wzorów. Nasze Centra lokowane są zazwyczaj na terenach przylegających lub należących do szpitali. Skraca to drogę pacjenta od lekarza do pracowni diagnostycznej. Szpitale, które wydzierżawiły teren Affidea mogą liczyć na tańsze badania dla swoich pacjentów, a także na wzrastającą konkurencyjność swoich usług.

Nowoczesna aparatura diagnostyczna
Wiele szpitali publicznych w czasach stałego niedofinansowania nie ma - niestety - szans na kompletowanie sprzętu diagnostycznego wysokiej jakości. Affidea ściśle współpracuje z firmą General Electric Medical Systems. Dzięki temu wszystkie Centra wyposażone są w sprzęt wysoko specjalistyczny i na bieżąco unowocześniany.

Współpraca międzynarodowa
Ideą działania Międzynarodowych Centrów Affidea jest ponadnarodowa wymiana doświadczeń. Wszystkie placówki należące do Affidea współpracują ze sobą w zakresie szkoleń personelu, gromadzenia bazy wiedzy, a także konsultacji diagnostycznych. Nowoczesne wyposażenie, najnowsze technologie oraz możliwość międzynarodowej współpracy przyciągają do Affidea najlepszych lekarzy i medyczny personel średni (pielęgniarki i technicy). Dzięki temu pacjenci mogą u nas liczyć na najwyższy poziom obsługi.

Doświadczenie
Od momentu powstania w 1991 roku firma konsekwentnie wypełnia misję świadczenia najwyższej jakości usług w diagnostyce obrazowej dostępnych dla każdego ubezpieczonego pacjenta. Wdrażając unikatowy program ścisłej współpracy z rządami, instytucjami państwowymi oraz funduszami ubezpieczeniowymi działającymi w sferze służby zdrowia, Grupa Affidea z powodzeniem rozwija działalność na Węgrzech, we Włoszech, w Rumunii, Chorwacji, Czechach Bośni i Hercegowinie, Grecji, Turcji, Irlandii, Portugalii, Szwajcarii, Bułgarii, Rosji na Litwie i oczywiście w Polsce. Współpraca między Centrami umożliwia znaczącą kumulację wiedzy. Affidea staje się pionierem zmian przybliżających środkowoeuropejski system opieki zdrowotnej do zachodnioeuropejskich standardów. Jak dotąd żadna firma o zbliżonym profilu nie może poszczycić się podobnymi wynikami.

Strefa pacjenta