• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Udziałowcy

Sukces jaki odniosła firma affidea jest wynikiem zastosowania najnowszych technologii, zatrudniania najlepszych specjalistów oraz świadczenia najwyższej jakości usług medycznych, ale nie tylko. Do sukcesu przyczyniło się również wzorowe przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego zarówno przez affidea jak i przez udziałowca firmy, który jest wśród największych inwestorów private equity na świecie i razem z zarządem affidea kieruje sukcesami i rozwojem firmy.

Waypoint Capital - od 2014 roku wyłączny udziałowiec spółki Affidea, wcześniej jej wieloletni większościowy akcjonariusz poprzez firmę Ares Life Sciences. Waypoint Capital to międzynarodowe przedsiębiorstwo działające na rynku od 1906 roku. Koncentruje swoją działalność w dwóch kluczowych obszarach: nauk przyrodniczych oraz zarządzaniu aktywami. Skupia w swoich strukturach menedżerów i konsultantów funduszy inwestycyjnych związanych z rodziną Bertarelli. Posiada biura w Genewie, Londynie, Luksemburgu, Jersey i Bostonie.

Waypoint Capital oferuje firmom doradztwo i wsparcie operacyjne w bardzo szerokim zakresie: od zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą techniczną,  poprzez rachunkowość finansową, wsparcie podatkowe, prawne, z zakresu sprawozdawczości zarządczej, operacyjnego due diligence i audytu wewnętrznego aż po zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Dzięki szerokiej wiedzy w zakresie biotechnologii i nauk przyrodniczych oraz doświadczeniu w zarządzaniu aktywami Waypoint od wielu lat wspiera Affidea w realizacji strategii zakładającej konsekwentne zwiększanie dostępu pacjentów do nowoczesnych usług z zakresu diagnostyki oraz leczenia nowotworów za pomocą radioterapii.

 

 

 

Strefa pacjenta