Co to są atypowe parksonizmy ?

Istnieje cała grupa chorób neurodegeneracyjnych przypominających chorobę Parkinsona są to tzw. atypowe parkinsonizmy. Najważniejszymi schorzeniami należącymi do grupy tzw. atypowych parkinsonizmów są: zanik wieloukładowy (Multiple System Atrophy – MSA), postępujące porażenie ponadjądrowe (Progressive Supranuclear Palsy – PSP), otępienie z ciałami Lewy’ego (Lewy Body Dementia – LDB) oraz zwyrodnienie korowo-podstawne (Corticobasal Degeneration – CBD).

PSP a koliber w obrazowaniu rezonansem magnetycznym

Jednym z atopowych parkinsonizmów jest postępujące porażenie nadjądrowe (PSP). W tym schorzeniu dominującym objawem są upadki i zaburzenia chodu oraz postawy. Innym charakterystycznym symptomem są trudności w poruszaniu gałkami ocznymi w dół i ku górze. Ponadto występują zaburzenia pamięci i zachowania. Pojawia się sztywność mięśniowa, która dotyczy głównie mięśni szyi, karku i kręgosłupa. Powoduje to nadmierne wyprostowanie sylwetki i wpływa na specyficzny sposób poruszania się „całym ciałem”. Rozpoznanie PSP – szczególnie zaawansowanej postaci jest możliwe na podstawie obrazu rezonansu magnetycznego mózgu, który ujawnia charakterystyczny zanik śródmózgowia – tzw. objaw kolibra.

W badaniach rezonansem magnetycznym znak kolibra odzwierciedla patologię śródmózgowia, widoczną u pacjentów z postępującym porażeniem nadjądrowym (PSP) i wyróżnia od innych schorzeń.

Zanik śródmózgowia czyli zmniejszenie jego wielkości prowadzi do utworzenia się ciała ptaka – zanikowe śródmózgowie tworzy głowę z dziobem rozciągającym się ku przodowi w kierunku skrzyżowania wzrokowego (chiazmy).

Wizualna ocena struktury śródmózgowia (znak kolibra) jest użytecznym wskaźnikiem diagnostycznym w rozpoznaniu PSP – postępującego porażenia nadjądrowego.

Źródła: https://radiopaedia.org; http://parkinsonfundacja.pl/datastore/download/Parkinson_Polska_nr_11_2014.pdf

Zdjęcie: https://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&task=viewsection&pi=127081&ti=435490&si=1482&searchkey=

Potrzebujesz diagnostyki obrazowej? Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś. Najważniejsze jest zdrowie.