Uprzejmie informujemy, iż Zarządy Spółek Affidea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Affidea NU-MEDIC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diagnostyka Obrazowa Guz i Król sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie, Diagnostyka Obrazowa Guz i Ramotowski z siedzibą w Niechobrzu, Radiologica-Rzeszów Pytlewski&Ryterski sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie podjęły decyzję o połączeniu i w dniu 08 listopada 2016 roku uzgodniły, przyjęły i podpisały plan połączenia („Plan Połączenia”).
Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółek Affidea NU-MEDIC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diagnostyka Obrazowa Guz i Król sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie, Diagnostyka Obrazowa Guz i Ramotowski z siedzibą w Niechobrzu, Radiologica-Rzeszów Pytlewski&Ryterski sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Spółki Przejmowane”) na spółkę Affidea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”).
Stosownie do art. 500 § 2¹ ustawy Kodeks Spółek handlowych, w dniu uzgodnienia, przyjęcia i podpisania Plan Połączenia podlega bezpłatnemu udostępnieniu do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.affidea.pl.