• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Danych na Stronie Affidea

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018

 

Affidea szanuje Twoje prawo do prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, jak zbieramy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe na Twój temat oraz w jaki sposób możesz egzekwować swoje prawa do prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem www.affidea.pl („Strona”).

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania z Twoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych pod niniejszą Polityką Prywatności.

 

Szybkie linki

Zalecamy przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności w całości, aby w pełni upewnić się, że jesteś w całkowicie poinformowany. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp tylko do określonej sekcji niniejszej Polityki Prywatności, możesz kliknąć odpowiedni link poniżej, aby przejść do tej sekcji.

 

 

Czym zajmuje się Affidea?

Affidea sp. z o. o. jest częścią Grupy Affidea, największego i odnoszącego największe sukcesy ogólnoeuropejskiego dostawcy usług medycznych, specjalizującego się w badaniach diagnostycznych, usługach laboratoriów klinicznych i leczeniu nowotworów. Aby dowiedzieć się więcej o Affidea, odwiedź zakładkę „O nas” na naszej Stronie.

 

Administratorem danych osobowych jest Affidea sp. z o. o., pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa.

 

Jakie dane osobowe zbiera firma Affidea za pośrednictwem Strony internetowej i dlaczego?

Dane osobowe, które możemy gromadzić na Twój temat, w szerokim zakresie należą do następujących kategorii:

 

* Informacje, które podajesz dobrowolnie

 

Niektóre części naszej Strony mogą prosić Cię o dobrowolne podanie danych osobowych, na przykład możemy spytać Cię lub prosić:

* o rodzaj usługi medycznej, z której chcesz skorzystać w naszej klinice oraz o Twoje dane kontaktowe (rezerwacja online);

* o dane uwierzytelniające w celu uzyskania wyniku badania online

* o Twoją opinię na temat naszych usług (formularz ankiety satysfakcji z usług);

* o to, czy chciałbyś/chciałabyś zapisać się do naszego Newslettera;

* o kierowanie zapytań do nas poprzez formularz kontaktowy;

* o skorzystanie z zakładki dotyczącej kariery, jeśli chcesz aplikować na stanowisko w firmie Affidea.

 

Powody, dla których zbieramy i przetwarzamy Twoje dane zostaną podane w momencie ich zbierania.

 

* Informacje, które gromadzimy automatycznie

 

Gdy odwiedzasz naszą Stronę, możemy zbierać określone informacje automatycznie z Twojego urządzenia.

 

W szczególności informacje, które zbieramy automatycznie, mogą zawierać informacje takie, jak Twój adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, przybliżone położenie geograficzne (np. lokalizacja na poziomie kraju lub miasta) i inne informacje techniczne. Możemy również zbierać

informacje o interakcji Twojego urządzenia z naszą Stroną, w tym o stronach, do których uzyskano dostęp i klikniętych linkach.

 

Zebranie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć ruch na naszej Stronie oraz dowiedzieć się skąd pochodzą nasi czytelnicy i jakie treści są dla nich najbardziej interesujące. Używamy tych informacji do naszych wewnętrznych analiz i do poprawy jakości i trafności naszej Strony dla naszych gości.

 

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i podobnej technologii śledzenia, co wyjaśniono w naszej Polityce Cookies.

 

Przeważnie będziemy wykorzystywać dane osobowe, które zbieramy od Ciebie tylko w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub do celów, które wyjaśnimy Ci w momencie gromadzenia Twoich danych osobowych. Możemy jednak wykorzystywać Twoje dane osobowe również w innych celach, które nie są niezgodne z celami, jakie Ci już ujawniliśmy (np. w celach archiwalnych w interesie publicznym, w celach badawczych naukowych lub historycznych bądź w celach statystycznych), jeśli i gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

 

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności dotycząca Strony nie ma zastosowania do danych osobowych, które zbieramy, poza tą Stroną, kiedy świadczymy usługi medyczne. W tym celu zapoznaj się z naszą polityką prywatności dotyczącą danych pacjentów. W innych przypadkach zbierania danych osobowych udostępniamy politykę prywatności dotyczącą określonych danych, aby wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

 

Komu Affidea udostępnia moje dane osobowe?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 

* firmom należącym do naszej grupy lub zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą dla nas usługi przetwarzania danych (na przykład, aby wesprzeć dostarczanie, zapewnić funkcjonalność lub pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa naszej Strony) lub komukolwiek, kto w inny sposób przetwarza dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub do celów, o których informujemy, gdy zbieramy Twoje dane osobowe. Lista naszych aktualnych dostawców usług oraz partnerów jest dostępna tutaj;

 

* każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innej stronie trzeciej, jeżeli uważamy że ujawnienie jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub regulacji, (ii) do wykonywania, ustanawiania lub obrony naszych praw, lub (iii) w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów jakiejkolwiek innej osoby;

 

* potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z planowanym zakupem, połączeniem lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, jeśli poinformujemy kupującego, że może on wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszej Polityce Prywatności;

 

* każdej innej osobie za Twoją zgodą na takie ujawnienie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (dotyczy tylko odwiedzających z EOG)

Jeśli jesteś osobą odwiedzającą naszą Stronę z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależała od określonych danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

 

Jednakże zwykle będziemy zbierać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to swoją zgodę, gdy Twoje dane osobowe będą niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub gdy przetwarzanie danych odbywać się będzie w naszych słusznych interesach, które nie są

ważniejsze od Twoich interesów dotyczących ochrony danych lub podstawowych praw i wolności. W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek zbierania Twoich danych osobowych lub możemy w inny sposób potrzebować danych osobowych w celu ochrony Twoich kluczowych interesów lub interesów innej osoby.

 

Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania umowy, którą z Tobą mamy, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy, czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, czy też nie (oraz o możliwych konsekwencjach, jeśli nie podasz swoich danych osobowych).

 

Podobnie, jeśli zbieramy i używamy Twoich danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), wyjaśnimy Ci w odpowiednim czasie, jakie są te uzasadnione interesy.

 

Jak Affidea przechowuje moje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy. Środki, których używamy, mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Międzynarodowy przepływ danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym jesteś rezydentem. W tych krajach mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, inne niż przepisy prawne obowiązujące w Twoim kraju (i, w niektórych przypadkach, mogą one nie być aż tak ochronne).

 

Serwery naszej Strony znajdują się dokładnie Irlandii oraz Holandii, a firmy należące do naszej grupy, nasi zewnętrzni dostawcy usług oraz partnerzy działają na całym świecie. Oznacza to, że jeśli zbieramy Twoje dane osobowe, to możemy je przetwarzać w każdym z tych krajów.

 

Podjęliśmy jednak odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby Twoje dane osobowe pozostały chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Wprowadziliśmy podobne odpowiednie środki ostrożności z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług i partnerami. Dalsze szczegóły możesz uzyskać na życzenie.

 

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe zebrane od Ciebie, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba biznesowa, aby to zrobić (na przykład, aby wykonać dla Ciebie usługę, o którą prosisz lub aby spełnić odpowiednie wymogi prawne, podatkowe lub księgowe).

 

Gdy nie mamy trwającej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuwamy je lub dbamy o to, by stały się one anonimowe lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zarchiwizowane jako kopie zapasowe), wtedy bezpiecznie przechowujemy Twoje dane osobowe i izolujemy je od dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie nie będzie możliwe.

 

Twoje prawo do ochrony danych

Masz następujące prawa ochrony danych:

 

* Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować lub poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, możesz to zrobić w dowolnym momencie.

 

* Ponadto, jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądać przeniesienia Twoich danych osobowych.

 

* W każdej chwili masz prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej, którą Ci wysyłamy. Możesz skorzystać z tego prawa, klikając link „usuń z listy” lub „zrezygnuj”,

znajdujący się w wysyłanych przez nas e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing wysyłany pocztą lub telemarketing), skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w części „Jak się z nami skontaktować”.

 

* Podobnie, jeśli zgromadzimy i przetworzymy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania danych, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o legalne przetwarzanie inne niż zgoda.

 

 

Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w części „Kontakt”. Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymane od osób, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich danych osobowych. Mamy jednak nadzieję, że w pierwszej kolejności będziesz mógł poruszyć wszelkie kwestie z nami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w odpowiedzi na zmiany prawne oraz postępy techniczne lub biznesowe. Po aktualizacji naszej Polityki Prywatności podejmiemy odpowiednie działania, aby Cię o tym poinformować, zgodnie ze znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian. Otrzymamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany Polityki Prywatności, jeśli i gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

 

Możesz sprawdzić, kiedy ostatnio aktualizowano niniejszą Politykę Prywatności, sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetlaną u góry tej Polityki Prywatności.

 

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania przez nas z Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych: Inspektor Ochrony Danych, Affidea sp. z o. o., pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa; [email protected]