Współczesna opieka medyczna opiera się o ogromny postęp technologiczny jaki dokonał się w ostatnich latach w diagnostyce, a wiele dziedzin współczesnej medycyny po prostu nie istnieje bez zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Dotyczy to zarówno pracy lekarzy operatorów, gdzie przedstawiana przez lekarza radiologa w trójwymiarze anatomia pacjenta ma ogromne znaczenie dla całej strategii terapeutycznej, ale i leczenie, które opiera się o te wyniki. Badania obrazowe to także niezbędny dziś element kontroli wyników leczenia, czy zakres profilaktyki zdrowotnej.