Nowoczesna diagnostyka to nie tylko wysokiej klasy sprzęt medyczny, ale i rozwiązania systemowe.

Z dostępnych badań wynika, że możliwości pracy urządzeń są dużo większe niż faktyczne ich wykorzystanie. Przyczyną tej sytuacji są przede wszystkim obowiązujące przepisy nakładające na lekarzy obowiązek bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem badania w placówce.

Wprowadzenie teleradiologii zarówno jako zdalnego opisu, ale przede wszystkim zdalnego nadzoru nad badaniem, pozwoliłoby na efektywniejsze wykorzystanie personelu medycznego oraz na równoległe wykonywanie kilku badań nawet w różnych ośrodkach – twierdzi Agnieszka Szpara, prezes Affidea.

Teleradiologia w diagnostyce obrazowej, to rozwiązania zwiększające dostępność do wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej.