Wojskowy Instytut Medyczny przedłużył współpracę z Affidea Polska zapewniając tym samym pacjentom dostęp do jednej z najnowszych metod diagnostycznych – badania PET-CT. Affidea to międzynarodowa firma medyczna z 20-letnim doświadczeniem. Na polskim rynku specjalizuje się w diagnostyce obrazowej oraz leczeniu onkologicznym. Od blisko 15 lat prowadzi na terenie WIM Pracownię Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT), wykonując ponad 6 tysięcy badań rocznie.

Badania PET-CT to skojarzenie metod PET (obrazujące czynność i metabolizm tkanek) i CT (ukazującej struktury anatomiczne), które umożliwia wykrywanie patologii na poziomie komórkowym. Znaczna wydajność skanera PET, w połączeniu z wysokiej klasy tomografem komputerowym i systemem analizy obrazów, pozwala na szczegółowe przebadanie całego ciała w ciągu kilkunastu minut i uzyskanie precyzyjnych wyników. Ma to szczególne znaczenie dla identyfikacji wczesnych i trudno wykrywalnych zmian nowotworowych, ale znajduje zastosowanie również w ocenie skuteczności leczenia onkologicznego oraz schorzeniach z zakresu neurologii, kardiologii czy endokrynologii.

Pracownia PET-CT Affidea wykonuje badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, honorując skierowania zarówno od mieszkańców województwa mazowieckiego, jak i całej Polski. Ośrodek oferuje także badania prywatne dostępne również dla pacjentów zagranicznych.

Wieloletnia współpraca Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Affidea Polska jest oparta na wzajemnym zaufaniu oraz profesjonalizmie. Kolejne lata działalności ośrodka Affidea na terenie szpitala WIM pozwolą pomóc tysiącom pacjentów, którzy potrzebują specjalistycznej diagnostyki obrazowej.

Badania diagnostyczne PET-CT wpisują się w profil działania Wojskowego Instytutu Medycznego, który zapewnia kompleksową i nowoczesną opiekę medyczną oraz promuje innowacyjne i kreatywne rozwiązania, stawiając dobro pacjenta w centrum uwagi. WIM i Affidea współpracują wykonując badania diagnostyczne i lecząc chorych. Wybitnej klasy specjaliści korzystają wzajemnie ze swojej wiedzy w zakresie leczenia kardiologicznego, onkologicznego i medycyny nuklearnej. Ich wspólnym celem jest zapewnienie każdemu pacjentowi tych samych, wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa oraz stały rozwój, gwarantujący opiekę medyczną zgodną ze światowymi standardami.

 

Źródło: https://wim.mil.pl/217-aktualnoci–informacje/4043-przedluzenie-wspolpracy-wim-z-affidea-polska