Mówi się, że “serce nie sługa”, jednak służy nam pracując bardzo ciężko: tylko w ciągu godziny przetacza ponad 350 litrów krwi. Dzięki niemu każda komórka naszego organizmu otrzymuje utlenioną i bogatą w liczne substancje krew, co pozwala na pracę wszystkich narządów. Sygnałów, które wysyła nam serce nie wolno bagatelizować – dyskomfort lub ból w klatce piersiowej to objawy, które powinny nas zaalarmować i skłonić do diagnostyki.

Badania obrazowe są bezbolesnym i nieinwazyjną metodą diagnostyczną. W przypadku TK komputerowej Pacjenci najbardziej obawiają się skutków promieniowania – w naszych centrach dysponujemy sprzętem diagnostycznym, który posiada funkcję redukcji i monitorowania dawki promieniowania, co jest istotne w przypadku pacjentów wymagających okresowych badań kontrolnych i pozwala zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo. 

Podstawowymi wskazaniami do wykonania badania kardiologicznego metodą TK są:

 • monitorowanie pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (nikotynizm, nadciśnienie tętnicze, otyłość, wiek, podwyższony cholesterol). Szczególną grupą wymagającą kontroli są osoby chorujące na cukrzycę, u których choroba wieńcowa może przebiegać bezobjawowo,
 • brak jednoznacznego rozpoznania w przeprowadzonych testach diagnostycznych (SPECT, EKG) przy odczuwalnych nietypowych dolegliwościach,
 • ostry lub umiarkowany ból w klatce piersiowej,
 • wykluczenie chorób wieńcowych z umiarkowanym i małym ryzykiem ich wystąpienia,
 • kontrola stanu i drożności pomostów wieńcowych (by-pass),
 • kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych, np. przed wymianą zastawki, w celu oceny tętnic,
 • podejrzenie anomalii wieńcowych,
 • obrazowanie aorty i naczyń płucnych, jako element diagnostyki tętniaków i rozwarstwień ściany aorty piersiowej, a także zatorowości płucnej.

 

Podstawowymi wskazaniami do wykonania badania kardiologicznego metodą MR są:

 • niewydolność serca – w ocenie wielkości i morfologii prawej i lewej komory serca, czynności skurczowo-rozkurczowej oraz do określenia charakteru zmian śródściennych w celu ustalenia etiologii zaburzeń czynności skurczowo-rozkurczowej lewej komory,
 • choroba naczyń wieńcowych – badanie MR może być stosowane w wykrywaniu anomalii naczyniowych i tętniaków oraz w sprawdzaniu drożności tętnic wieńcowych,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • zawał mięśnia sercowego/blizna pozawałowa, gdzie pomocne jest w określeniu lokalizacji i rozmiarów martwicy mięśnia sercowego u osób z podejrzeniem przewlekłej lub ostrej choroby niedokrwiennej serca,
 • kardiomiopatie inne MR niż niedokrwienna,
 • wady zastawkowe,
 • nieprawidłowe zmiany ogniskowe w sercu,
 • choroby osierdzia,
 • wady wrodzone serca, m. in. w ocenie budowy i czynności serca, przepływu krwi, nieprawidłowych połączeń naczyniowych u chorych z prostymi i złożonymi wadami wrodzonymi serca;
 • migotanie przedsionków w ocenie morfologii i czynności lewego przedsionka
  u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Nie zwlekaj. Umów się na badanie już dziś. Najważniejsze jest zdrowie.