Rozmiar czcionki

Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w Białymstoku

Coroczne Zjazdy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w Białymstoku stanowią okazję do wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych ekspertów w tej dziedzinie. Podczas tegorocznego, XVII Zjazdu, ze swoim wystąpieniem pojawili się również przedstawiciele ośrodków Affidea.

 

Wśród przedstawionych doniesień dr Wyrzykowski z ośrodka poznańskiego omówił wpływ algorytmu rekonstrukcyjnego Q.Clear na ocenę badań PET/CT u chorych z chłoniakiem.  Badany algorytm został wprowadzony przez producenta skanerów PET/CT w celu poprawy jakości obrazów i parametrów analizy ilościowej obrazów. Już wcześniej zaobserwowano, że algorytm Q.Clear charakteryzuje się wyższą czułością m.in. w ocenie guzków płuca w porównaniu ze standardowo stosowanym algorytmem OSEM. W przeprowadzonych przez dr Wyrzykowskiego i współpracowników badaniu stwierdzono, że algorytm ten może niekiedy wpływać na interpretację badania PET/CT u chorych leczonych z powodu chłoniaka.

 

Prezentację ustną wygłosiła również mgr Marina Gerszewska, fizyk medyczny z ośrodka PET-CT Affidea w Warszawie, która przeprowadziła badania pozytonowej tomografii  emisyjnej PET – CT metabolizmu miedzi 64 – Cu u chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby Wilsona.  – Choroba Wilsona to uwarunkowane genetycznie zaburzenie metabolizmu miedzi w organizmie prowadzące do uszkodzenia m.in. wątroby, nerek, oczu oraz mózgu. Pojawiające się u większości chorych zaburzenia neuropsychiatryczne często prowadzą do nieprawidłowego rozpoznania. Choroba Wilsona wykryta za późno może prowadzić do śmierci, natomiast prawidłowe rozpoznanie i wczesne leczenie farmakologiczne dają bardzo dobre rokowania, mogąc nawet cofnąć objawy choroby. Uzyskane obrazy oraz wyniki analizy ilościowej mogą wskazywać na możliwość wykorzystania obrazowania PET – CT z użyciem znacznika 64 – CuCl2 do nieinwazyjnej oceny metabolizmu miedzi, co może mieć duże znaczenie w diagnostyce choroby Wilsona przy pomocy tomografii emisyjnej PET – CT.  – tłumaczy mgr Marina Gerszewska, z warszawskiej pracowni Affidea PET/CT.

W Affidea naszą pasją jest medycyna. Cieszymy się, że mamy swój udział w jej rozwoju. Gratulujemy członkom naszego zespołu merytorycznych wystąpień.