Firma Euromedic była jednym z głównych sponsorów zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, który odbył się 20 października we Wrocławiu. Był to pierwszy zjazd po zmianie kadencji Zarządu Dolnośląskiego Oddziału PTORL. Wzięło w nim udział ponad 110 lekarzy laryngologów z Dolnego Śląska. Prelegentami byli między innymi prof. Witold Szyfter, prof. Małgorzata Wierzbicka, a także dr n. med. Szczepan Barnaś, dr n. med. Marek Malczewski, dr n. med. Dariusz Zatoński oraz dr n. med. Iwona Włodarska-Polińska – onkolog i radioterapeuta z Międzynarodowego Centrum Onkoterapii.