Radioterapia to jedna z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. Nowoczesne techniki napromieniania chorych wymagają precyzji. W tym kontekście bardzo ważne jest dokładne i powtarzalne ułożenie Pacjenta nie tylko na początku seansu terapeutycznego, ale też w czasie jego trwania. To szczególnie istotne, gdy podawane są wysokie dawki napromieniania, gdyż wówczas nawet niewielki ruch chorego może powodować różnice w ich rozkładzie.

Chcąc zapewnić Pacjentom jak najskuteczniejsze leczenie, na bieżąco przyglądamy się najnowocześniejszym rozwiązaniom wspierającym terapie onkologiczne. Jednym z nich jest radioterapia sterowana obrazem powierzchni SGRT (Surface Guided Radiation Therapy), która pozwala na jeszcze większą precyzję leczenia dzięki śledzeniu pozycji Pacjenta zarówno w czasie ustalania jego wstępnego ułożenia, jak i samego naświetlania. Zwiększa to bezpieczeństwo Pacjentów (szczególnie w przypadku naświetlania obszarów, których ruch spowodowany oddychaniem może zaburzać rozmieszczenie dostarczanej dawki promieniowania), a także zapobiega dodatkowej ekspozycji chorego na promieniowanie jonizujące.

Od lipca 2020 ta nowoczesna metoda jest dostępna dla Pacjentów w Affidea Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu (na teranie Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego, przy ul. Alfreda Sokołowskiego 4) w ramach radioterapii zaplanowanej na NFZ. Do listopada 2020 r. w naszym ośrodku umożliwiamy Pacjentom skorzystanie z rozwiązania z zakresu SGRT – nowoczesnego systemu AlignRT, który śledzi w czasie rzeczywistym powierzchnię ciała dzięki systemowi jej optycznego obrazowania. Zestaw sześciu odpowiednio rozmieszczonych w przestrzeni kamer wraz z oprogramowaniem i trzema projektorami na bieżąco precyzyjnie weryfikuje ułożenie Pacjenta. Porównuje je z pozycją wyjściową wypracowaną na tomografii komputerowej, a gdy chory poruszy się przekraczając obszar tolerancji, system automatycznie informuje o nieprawidłowości i zatrzymuje wiązkę promieniowania. Rozwiązania związane z przerwaniem emisji promieniowania jonizującego, gdy guz znajduje się poza polem wiązki terapeutycznej, to przykład tzw. bramkowania oddechowego. Po zatrzymaniu naświetlania precyzyjne odtworzenie pozycji terapeutycznej Pacjenta jest dzięki systemowi AlignRT możliwe bez konieczności ponownej kontroli rentgenowskiej, która wymagałaby dodatkowej dawki promieniowania jonizującego. Zmniejsza więc ekspozycję Pacjenta na nie.

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej – ASTRO wraz z ACR (American College of Radiology) w zaleceniach dla radioterapeutów wymieniło technologię SGRT jako tę, która w połączeniu z obrazowaniem zapewnia bardzo dobrą dokładność napromieniania podczas procedur SBRT (stereotaktyczna radioterapia ciała), w tym tzw. breath holdów. Pozycja podczas radioterapii na głębokim wdechu wykorzystywana szczególnie w przypadku naświetlania obszarów, dla których ruchomość oddechowa odgrywa duże znaczenie (np. nowotwory płuc), bywa czasem trudna do odtworzenia, a systemy kontrolujące oddychanie mogą być inwazyjne dla Pacjentów. Te niedogodności eliminuje system AlignRT. Technologia śledząca ułożenie Pacjenta jest też bardzo pomocna w przypadku chorych na raka piersi, szczególnie gdy naświetlana jest lewa pierś. Radioterapia w tym obszarze wiąże się bowiem z ryzykiem ekspozycji serca i płuc na promieniowanie jonizujące, mogące przyczyniać się do wystąpienia kardiologicznych dolegliwości, w tym chorób niedokrwiennych tego narządu. Zapewnienie właściwego ułożenia podczas terapii pomaga więc chronić serce i płuca. System znajduje także zastosowanie w leczeniu takich obszarów jak np. wątroba, głowa czy szyja.

Skontaktuj się z jednym z naszych Międzynarodowych Centrów Onkologii:

Zadzwoń: 74 647 72 90

MCO Wałbrzych,

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Rejestracja:

pon.-pt.: 8:00 – 16:00