Upalne dni i wahania pogody doskwierają nam wszystkim, jednak szczególnie dotkliwie odczuwają je “sercowcy”, czyli osoby mające chore serce. Dla wielu z nich najlepszymi narzędziami diagnostycznymi, umożliwiającymi rozpoznanie choroby lub stopnia jej zaawansowania, są tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

W naszych placówkach dysponujemy sprzętem diagnostycznym, który posiada funkcję redukcji i monitorowania dawki promieniowania przy wykonywaniu badania tomografem komputerowym, co jest istotne w przypadku pacjentów wymagających okresowych badań kontrolnych.

Podstawowymi wskazaniami do wykonania badania kardiologicznego metodą TK są:

·       monitorowanie pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (nikotynizm, nadciśnienie tętnicze, otyłość, wiek, podwyższony cholesterol). Szczególną grupą wymagającą kontroli są osoby chorujące na cukrzycę, u których choroba wieńcowa może przebiegać bezobjawowo,

·       brak jednoznacznego rozpoznania w przeprowadzonych testach diagnostycznych (SPECT, EKG) przy odczuwalnych nietypowych dolegliwościach,

·       ostry lub umiarkowany ból w klatce piersiowej,

·       wykluczenie chorób wieńcowych z umiarkowanym i małym ryzykiem ich wystąpienia,

·       kontrola stanu i drożności pomostów wieńcowych (by-pass),

·       kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych, np. przed wymianą zastawki, w celu oceny tętnic,

·       podejrzenie anomalii wieńcowych,

·       obrazowanie aorty i naczyń płucnych, jako element diagnostyki tętniaków i rozwarstwień ściany aorty piersiowej, a także zatorowości płucnej.

Podstawowymi wskazaniami do wykonania badania kardiologicznego metodą MR są:

·       niewydolność serca – w ocenie wielkości i morfologii prawej i lewej komory serca, czynności skurczowo-rozkurczowej oraz do określenia charakteru zmian śródściennych w celu ustalenia etiologii zaburzeń czynności skurczowo-rozkurczowej lewej komory,

·       choroba naczyń wieńcowych – badanie MR może być stosowane w wykrywaniu anomalii naczyniowych i tętniaków oraz w sprawdzaniu drożności tętnic wieńcowych,

·       choroba niedokrwienna serca,

·       zawał mięśnia sercowego/blizna pozawałowa, gdzie pomocne jest w określeniu lokalizacji i rozmiarów martwicy mięśnia sercowego u osób z podejrzeniem przewlekłej lub ostrej choroby niedokrwiennej serca,

·       Kardiomiopatie inne MR niż niedokrwienna,

·       wady zastawkowe,

·       nieprawidłowe zmiany ogniskowe w sercu,

·       choroby osierdzia,

·       wady wrodzone serca, m. in. w ocenie budowy i czynności serca, przepływu krwi, nieprawidłowych połączeń naczyniowych u chorych z prostymi i złożonymi wadami wrodzonymi serca;

·       migotanie przedsionków w ocenie morfologii i czynności lewego przedsionka
u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Sprawdź dostępne terminy i umów się na badanie przez system online lub zadzwoń:

zapisz się online    zadzwoń: 222 552 387