Rozmiar czcionki

Dane spółki

Affidea Sp. z o.o. Plac Europejski 2· 00-844 Warszawa · Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy · KRS 289698 · NIP: 107-00-08-817 · Kapitał zakładowy 16.966.500,00 PLN

Affidea Onkoterapia Sp. z o.o., Plac Europejski 2· 00-844 Warszawa · Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy · KRS 269881 · NIP: 107-00-06-830 · Kapitał zakładowy 9.508.500,00 PLN

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz do nas pytanie, możesz skierować je także za pomocą poniższego formularza.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Affidea (tj. Affidea Sp. z o.o. oraz Affidea Onkoterapia Sp. z o.o., adres siedziby każdej ze spółek: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odebrania przez nas Twojej wiadomości i udzielenia na nią odpowiedzi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.