Ostatnia aktualizacja: [5 czerwca 2018]

Niniejsza Polityka dotycząca plików Cookies wyjaśnia, w jaki sposób Affidea („my”, „nam”, „nasze”) wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do rozpoznawania użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową pod adresem affidea.pl („Strona internetowa”). Tłumaczy, na czym polegają te technologie oraz dlaczego je wykorzystujemy, przedstawia też Twoje prawa w zakresie nadzoru nad ich wykorzystaniem.

Czym są cookies?

Cookies to niewielkie pliki zawierające dane umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym podczas wizyty na stronie internetowej.  Pliki cookie są szeroko wykorzystywane przez właścicieli stron internetowych w celu umożliwienia lub poprawy skuteczności ich funkcjonowania, jak również do celów informacyjnych.

Pliki cookie utworzone przez właściciela strony internetowej (w tym przypadku przez firmę Affidea) są nazywane „plikami cookie pierwszej kategorii”. Pliki cookie utworzone przez osoby inne niż właściciel strony internetowej nazywane są „plikami cookie stron trzecich”. Pliki cookie stron trzecich umożliwiają funkcjonowanie na stronie internetowej lub poprzez stronę internetową usług lub funkcji dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. takich, jak reklamy, treści interaktywne, narzędzia analityczne). Podmioty, do których należą wspomniane pliki cookie stron trzecich, mogą rozpoznawać Twój komputer zarówno podczas wizyty na danej stronie, jak i podczas odwiedzin innych stron internetowych.

Cookies dzielą się na pliki sesyjne i trwałe. Sesyjny plik cookie jest usuwany po zakończeniu sesji użytkownika, w praktyce następuje to wraz z zamknięciem przeglądarki. Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę i pozostanie aktywny do ustalonej daty wygaśnięcia (pod warunkiem, że nie zostanie wcześniej usunięty przez użytkownika). Trwałe pliki cookie wymieniono w tabeli poniżej wraz z długością ich przechowywania podaną w nawiasach. Wszystkie pliki cookie, po których nazwie nie podano okresu aktywności, są plikami sesyjnymi.

Dlaczego wykorzystujemy cookies?

Korzystamy z plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie stron trzecich z kilku powodów. Niektóre cookies są z przyczyn technicznych niezbędne do prawidłowego działania naszej Strony internetowej. Inne cookies umożliwiają nam śledzenie i trafne reagowanie na zainteresowania naszych użytkowników, aby wzbogacić doświadczenia związane z korzystaniem z naszej Strony internetowej. Strony trzecie obsługują cookies za pośrednictwem naszej Strony internetowej do celów reklamowych, analitycznych i innych. Opisano to bardziej szczegółowo poniżej.

 

Określone rodzaje plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie stron trzecich obsługiwanych za pośrednictwem naszej Strony internetowej oraz cele, do których służą, opisano w dokumencie w tabeli (należy zwrócić uwagę, że niektóre cookies mogą się różnić w zależności od określonej Strony internetowej, którą odwiedzasz): Określone rodzaje plików cookie

W jaki sposób mogę kontrolować cookies?

Masz prawo do decydowania o zaakceptowaniu lub odrzuceniu plików cookie. Możesz wyrazić swoje preferencje dotyczące cookies, klikając właściwe odnośniki służące do rezygnacji, wskazane w tabeli powyżej. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała lub odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz o odrzucaniu plików cookie, korzystanie z naszej strony internetowej wciąż będzie możliwe, możesz jednak utracić dostęp do niektórych funkcji lub fragmentów naszej strony.

Google Chrome

Ścieżka: Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome > Ustawienia > Zaawansowane > Ustawienia treści > Pliki cookie

Zlokalizuj i kliknij przycisk Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome w prawym górnym rogu oznaczonym trzema kropkami, a następnie wybierz Ustawienia w rozwijanym menu. Na nowej zakładce Ustawienia przewiń w dół do opcji Zaawansowane i kliknij w tę opcję. W rozbudowanej części Zaawansowane kliknij Ustawienia treści wymienione w części Prywatność i bezpieczeństwo. Zlokalizuj i kliknij odnośnik Pliki cookie znajdujący się bezpośrednio pod etykietą Ustawienia treści. Dostępne są również opcje usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki oraz blokowania plików cookie stron trzecich.

Mozilla Firefox

Ścieżka: Menu > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo > Historia

Znajdź i kliknij przycisk Menu w prawym górnym rogu oznaczonym trzema liniami ułożonymi jedna nad drugą. W rozwijanym menu kliknij przycisk Opcje. W przeglądarce pojawi się nowa zakładka Opcje. Wybierz Prywatność z menu po lewej stronie. W tym miejscu można również określić, kiedy pliki cookie tracą ważność, zablokować ciasteczka stron trzecich i zablokować ciasteczka z określonych witryn.

Microsoft Edge

Ścieżka: Więcej> Ustawienia > Wyświetl ustawienia zaawansowane > Pliki cookie

Znajdź i kliknij przycisk Więcej ustawień w prawym górnym rogu oznaczony trzema kropkami. Wybierz Ustawienia w dolnej części menu rozwijanego. Kliknij przycisk Wyświetl ustawienia zaawansowane, znajdujący się w części Ustawienia zaawansowane, u dołu panelu Ustawienia. Przewijaj menu rozwijane Ustawienia zaawansowane w dół, aż zobaczysz opcję Pliki cookie. Tutaj możesz zablokować wszystkie pliki cookie lub tylko cookies umieszczone przez zewnętrzne strony internetowe.

Internet Explorer

Ścieżka: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane

Znajdź i kliknij w przycisk Narzędzia w prawym górnym rogu oznaczonym ikoną kółka zębatego. Z menu rozwijanego wybierz Opcje internetowe. Pojawi się wyskakujące okno Opcje internetowe. Kliknij w kartę Prywatność. W nowym panelu Prywatność kliknij przycisk Zaawansowane znajdujący się w części Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaawansowane ustawienia prywatności. Umożliwia ono włączanie i wyłączanie plików cookie stron trzecich oraz akceptowanie wszystkich plików cookie bez względu na ich źródło.

Opera

Ścieżka: Ustawienia > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka

Znajdź i kliknij logo Opery, znajdujące się w lewym górnym rogu, oznaczone jako Dostosuj przeglądarkę Opera. W menu rozwijanym kliknij łącze Preferencje. W przeglądarce pojawi się nowa zakładka Preferencje. Wybierz Prywatność i bezpieczeństwo z menu po lewej stronie. Na nowym panelu przewiń w dół do Ciasteczek. Możesz usunąć pliki cookie z przeglądarki Opera po jej zamknięciu, zablokować pliki cookie stron trzecich i więcej.

Safari

Ścieżka: Safari > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie i dane witryn

Znajdź i kliknij logo Safari na pasku narzędzi u góry. W rozwijanym menu kliknij w link Preferencje. Na stronie Preferencji kliknij przycisk Prywatność znajdujący się na pasku narzędzi. Zlokalizuj opcję Pliki cookie i dane witryn. Opcjonalnie można kliknąć Zarządzaj danymi witryny, aby ręcznie wybrać, z których witryn mają być usuwane pliki cookie.

Jak często Affidea będzie aktualizować niniejszą Politykę Cookies?

Możemy wprowadzać okresowe uaktualnienia niniejszej Polityki Cookies po to, aby uwzględnić, na przykład, zmiany w plikach cookie, które wykorzystujemy, lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub administracyjnych.  Dlatego prosimy o regularne przeglądanie niniejszej Polityki Cookies, aby być poinformowanym na temat korzystania przez nas z plików cookie oraz powiązanych technologii.

Data w nagłówku niniejszej Polityki Cookies wskazuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookie lub innych technologii prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marketing.poland@affidea.com.