Rozmiar czcionki

Współczesna opieka medyczna opiera się o ogromny postęp technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach w diagnostyce, a wiele dziedzin współczesnej medycyny po prostu nie istnieje bez narzędzi do szczegółowej diagnostyki obrazowej. Dotyczy to zarówno pracy lekarzy operatorów, gdzie przedstawiana przez lekarza radiologa w trójwymiarze anatomia pacjenta ma ogromne znaczenie dla całej strategii terapeutycznej, ale i leczenia, które opiera się o te wyniki. Badania obrazowe to także  element kontroli wyników leczenia, czy jedno z zaleceń w obrębie profilaktyki zdrowotnej.

 

W 2021 roku w Affidea wykonaliśmy niemal 500 000 badań, skupiając się przy tym na dwóch, kluczowych dla nas wymiarach jakości: obsługowym i klinicznym. Nasza kadra liczy ponad 250 radiologów, którzy konsultują ze sobą trudne przypadki w obrębie ich specjalizacji oraz korzysta z rozwiązań systemowych, takich jak program wzajemnego recenzowania.

 

W obrębie naszej organizacji utworzyliśmy zespoły nadzoru klinicznego, odpowiedzialne za monitorowanie i kontrolowanie standardów świadczonej przez nas opieki medycznej, stanowiące motor napędowy wiedzy specjalistycznej.

 

Rada medyczna Affidea Europa, Imaging Medical Council, dzieli się praktykami, wpracowanymi w obrębie zespołów odpowiadających za leczenie onkologiczne i medycynę nuklearną. Nasze komisje doradztwa medycznego składają się z radiologów i specjalistów onkologicznych o międzynarodowej renomie. Wśród nich jest aż sześciu wiodących europejskich ekspertów w dziedzinie radiologii, w tym czterech poprzednich prezesów Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego.

 

Również w Affidea Polska nad jakością kliniczną czuwają specjaliści, których nadrzędnym celem jest zapewnienie każdemu pacjentowi tych samych standardów jakości i bezpieczeństwa, niezależnie od wybranego centrum Affidea. Stale rozwijamy nasze placówki wyposażając je w sprzęt diagnostyczny, podnosząc jednocześnie kwalifikacje naszego personelu poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń – gwarantując tym samym opiekę zgodną ze światowymi wytycznymi.

Ponieważ nic nie jest ważniejsze niż zdrowie.

Rada Medyczna Affidea Polska

 • prof. nadz. wim Mirosław Dziuk

  Dyrektor Medyczny Affidea Polska i Dyrektor sieci Pracowni PET/CT Affidea

  Prof. Mirosław Dziuk posiada specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz medycyny nuklearnej. W swoim dorobku naukowym posiada liczne staże zagraniczne m.in.: Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala St. Bartholomew`s w Londynie (stopień Master of Science in Nuclear Medicine); Ośrodek Pozytonowej Tomografii Emisyjnej w Bad Berka w Niemczech; Ośrodek Pozytonowej Tomografii Emisyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu (II stopnia Europejski Certyfikat do oceny badań PET/CT zgodnie z zaleceniami Europejskiej Unii Specjalności Medycznych). Z Affidea związany od blisko 10 lat, członek Rady Medycznej Affidea. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, członek Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Nuklearnej (delegat Polski do European Board of Nuclear Medicine), członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Nuclear Medicine Review. Autor licznych publikacji dotyczących diagnostyki onkologicznej i chorób układu krążenia. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół diagnostyki radioizotopowej w schorzeniach serca.

 • dr hab. n. med. Piotr Sosnowski

  Dyrektor medyczny ds. diagnostyki Affidea

  Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie po ukończeniu studiów podjął pracę kontynuując ją do chwili obecnej w Katedrze Radiologii UM w Poznaniu. Specjalista II stopnia w zakresie radiologii. Z Affidea związany od 2002 r. jako Kierownik Medyczny Pracowni MR Affidea w Poznaniu, a od 2016 r. także jako Dyrektor Medyczny ds. Diagnostyki Affidea Polska. Doc. Piotr Sosnowski interesuje się obrazowaniem MR chorób neurookulistycznych, diagnostyką onkologiczną całego ciała (whole-body), a także badaniami multiparametrycznymi MR prostaty.

 • dr n. med. Justyna Tymborowska-Znojek

  Kierownik Medyczny regionu Świętokrzyskiego

  Z Affidea związana od 2017. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Interesuje się obrazowaniem układu kostno-stawowego oraz neuroradiologią. W przyszłości ma planach zgłębienie wiedzy z zakresu diagnostyki prostaty.

Ważne dokumenty i informacje

ZARZĄDZENIE Nr 132/2019/DSOZ1 1
Pobierz
Wytyczne ESUR dotyczące środków kontrastowych
Pobierz

Brak plików w tej kategorii

 • zarządzenie z dnia 1 października 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zaufało nam już:

 • 856 pracowników medycznych zatrudnionych w Polsce
 • 410 lekarzy
 • 29 fizyków medycznych
 • 193 techników
 • 217 pielęgniarek