Przed skorzystaniem z niniejszego Serwisu i dostępnych w nim Usług, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

POBIERZ REGULAMIN SERWISU

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postanowień Regulaminu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 526 11 00/01 lub pod adresem email: polska@affidea.com.