Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego tzw. DiLO ma ułatwić choremu poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej, pełniąc rolę skierowania, które umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia. Karta dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do jego zakończenia.

Pacjent, który odczuwa niepokojące dolegliwości, powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza rodzinnego/podstawowej opieki zdrowotnej. To on jest pierwszym ogniwem pakietu onkologicznego i w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej może wystawić kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (kartę DiLO). Dzięki niej pacjent szybko dostanie się do specjalisty.

Diagnostyka w ramach pakietu onkologicznego składa się z kilku etapów. Podczas wizyty u lekarza rodzinnego odbywa się pierwszy etap diagnostyki. Lekarz przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem i ocenia jego dolegliwości. Może również zlecić wykonanie dodatkowych pogłębionych badań. Diagnostyka wstępna służy potwierdzeniu lub wykluczeniu nowotworu, postawieniu diagnozy. Czas na wykonanie wstępnej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 28 dni.

Kolejnym etapem, jest pogłębiona diagnostyka, podczas której bada się szczegółowo typ nowotworu, stopień zaawansowania oraz liczby i miejsca ewentualnych przerzutów. Czas na wykonanie tych badań nie powinien przekroczyć 21 dni.

Jeśli w wyniku badań wykluczono nowotwór, karta DILO jest zamykana.

Jeżeli zaś diagnoza zostaje potwierdzona, pacjent jest kierowany na leczenie. W przypadku wszystkich pacjentów o przebiegu leczenia decyduje konsylium. W skład konsylium wchodzą specjaliści różnych dziedzin, m.in.: chirurg, onkolog, radiolog, radioterapeuta, patomorfolog. Dodatkowo mogą być włączeni specjaliści z innych dziedzin medycyny, w zależności od współistniejących chorób u danego pacjenta. Dzieci, które chorują na nowotwory krwi i u których niejednokrotnie leczenie rozpoczyna się w ciągu dwóch, trzech dni od wykrycia choroby, nie ma czasu na konsylium i nie jest ono wymagane.

Wśród członków konsylium planującego leczenie znajduje się koordynator opiekujący się chorym. Jego zadaniem jest rozplanowanie wszystkich etapów leczenia, by odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem. To szczególnie ważne, kiedy chory ma być leczony nie w jednym, ale w kilku szpitalach – w jednym szpitalu ma wykonaną operację, w innym chemioterapią, a jeszcze w innym radioterapię. W przypadku zakończenia leczenia onkologicznego, pacjent pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO w placówce, w której zakończył proces leczenia.
Blog »