Rozmiar czcionki

Rozpoczęliśmy zapisy na konsultacje specjalistyczne i badania rezonansem magnetycznym 3T. Poznaj naszą nową placówkę.

Pracownia rezonansu magnetycznego i konsultacje specjalistyczne

Na Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci składają się pracownia diagnostyki obrazowej oraz konsultacje specjalistyczne. 

 •  

  W pracowni rezonansu magnetycznego

  tak, jak we wszystkich placówkach Affidea, realizujemy badania obrazowe rezonansem magnetycznym, dostarczając informacji nie tylko o zmianach neurologicznych, ale i ewentualnych zmianach chorobowych w układzie mięśniowym, szkieletowym, krwionośnym czy nerwowym. W placówce Pacjenci mogą wykonać badania na 3-teslowym aparacie rezonansu magnetycznego. Aparat, jakim dysponuje placówka, pozwala na wykonanie diagnostyki obrazowej m.in. w obrębie schorzeń ortopedycznych, neurologicznych czy kardiologicznych.

  Nowość stanowią specjalnie opracowane protokoły badań obrazowych, które skupiają się na diagnostyce możliwych przyczyn zaburzeń pamięci, wśród których wyróżnić można chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne.

 •  

  Wykonujemy ultrasonografię 

  Kolejną metodą diagnostyczną wykonywaną w  Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci jest ultrasonografia. Badanie USG obrazuje kształt i wielkość poszczególnych narządów dzięki wykorzystaniu fal akustycznych o wysokiej częstotliwości. Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Badania USG są powszechnie stosowane do badań ogólnych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, naczyniowych, urologicznych i neurologicznych. USG stosuje się jako pierwsza podstawową diagnostykę przed skierowaniem na pogłębioną diagnostykę rezonansem magnetycznym, czy tomografią komputerową.

  Specjalizujemy się w badaniach Dopplera tętnic szyjnych, tętnic wewnątrzczaszkowych oraz wykonujemy USG przezciemiączkowe istoty czarnej.

 •  

  W czterech gabinetach konsultacyjnych

  W czterech gabinetach konsultacyjnych: morskim, górskim, leśnym, pustynnym– prowadzimy konsultacje neurologiczne, psychiatryczne, neuropsychologiczne, logopedyczne, dietetyczne oraz rehabilitację medyczną.

  Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu m.in.: 

  • choroby Alzheimera
  • demencji (chorób otępiennych)
  • Zaburzeń pamięci po udarach mózgu (niedokrwiennych i krwotocznych)
  • mgły mózgowej i zaburzeń post-Covid (long covid)

Konsultacje specjalistyczne oferowane w naszym centrum

Neurologiczna

rozwiń zwiń

Stanowi pierwszy krok do ustalenia trudności z pamięcią które niepokoją chorego. Konsultacja ma na celu określenie stanu neurologicznego pacjenta, zaplanowanie optymalnych badań diagnostycznych niezbędnych dla określenia przyczyn dolegliwości i ich czynników ryzyka oraz ewentualne skierowanie na inne, niezbędne konsultacje specjalistyczne np. psychiatry, neuropsychologa, neurochirurga, lekarza rehabilitacji lub dietetyka. W trakcie wizyty neurolog zapozna się z dotychczasową dokumentacją medyczną, uzupełni wywiad chorobowy i przeprowadzi badanie neurologiczne. Zadecyduje o wykonaniu przesiewowych testów pamięci w trakcie bieżącej konsultacji lub w trakcie kolejnej dedykowanej wizyty u neuropsychologa. Oceni stosowane przez chorego leki neurologiczne i zadecyduje o ich ewentualnej modyfikacji.

Prof. Jacek Staszewski neurolog
Prof. Maria Barcikowska, neurolog
dr n.med. Andrzej Podgórski, neurochirurg, ortopeda
dr Dominika Wrzesień, neurolog
dr Kinga Białas-Świstak, neurolog
dr Joanna Walczyńska, neurolog
dr n.med. Katarzyna Gocyła-Dudar, neurolog
dr Aleksander Dębiec, neurolog (rezydent)
dr n.med. Katarzyna Gniadek-Olejniczak, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej
Neuropsychologiczna

rozwiń zwiń

Obejmuje przeprowadzenie standaryzowanych testów do oceny zdolności poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, funkcje lingwistyczne, wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji. Ma na celu określenie zakresu i ciężkości zaburzeń poznawczych i behawioralnych pacjenta oraz umożliwia zobiektywizowanie zgłaszanych dolegliwości zwłaszcza u osób młodych lub z wyższym wykształceniem, u których krótkie testy przesiewowe nie są diagnostyczne. Ocena neuropsychologiczna pozwala określić wzorzec względnych mocnych i słabych stron poznawczych, co pośrednio daje informacje o funkcji mózgu. Konsultacja jest niezbędna dla pełnej oceny funkcji poznawczych i emocjonalnych, usystematyzowania objawów co ułatwia określenie np. rodzaju otępienia oraz dobór leczenia, śledzenia postępu choroby, dokumentowania efektów stosowania leków lub interwencji behawioralnych. Wyniki testów neuropsychologicznych mogą ujawnić obszary codziennego funkcjonowania, w których pacjent może potrzebować pomocy. Poza diagnozą neuropsycholog bierze udział we wsparciu psychologicznym chorego i opiekuna oraz terapii i rehabilitacji zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych. Niezależnie od zaawansowania choroby, połączenie terapii farmakologicznej i neuropsychologicznej najskuteczniej wpływa na uaktywnienie i podtrzymanie zachowanych funkcji poznawczych.

dr n.med. Renata Piusińska-Macoch, neuropsycholog
mgr Elwira Urban-Oleńska, neuropsycholog
Psychiatryczna

rozwiń zwiń

Odgrywa kluczową rolę w określeniu zaburzeń funkcji poznawczych oraz ich podłoża funkcjonalnego i psychologicznego np. depresji i stanów lękowych. Te przyczyny zaburzeń pamięci najczęściej występują u osób młodych lub w średnim wieku. Na podstawie obrazu klinicznego oraz we współpracy z neurologiem, neuropsychologiem i neuroradiologiem psychiatra prowadzi diagnostykę i leczenie otępień na tle organicznego uszkodzenia mózgu np. choroby Alzheimera, choroby ciał Lewy’ego, otępienia czołowo-skroniowego. Osoby z otępieniem często doświadczają depresji i lęku. W trakcie choroby mogą u nich wystąpić zaburzenia zachowania w tym zachowania agresywne i urojeniowe, których ocenę i leczenie prowadzi specjalista psychiatra. Ocena psychiatryczna dotyczy także zaburzeń snu w tym nadużywania leków nasennych często występujących u osób z zaburzeniami funkcji poznawczych

dr n.med. Dorota Wołyńczyk-Gmaj, psychiatra
dr n.med. Bartłomiej Gmaj, psychiatra
Logopedyczna

rozwiń zwiń

Jest niezbędna w diagnostyce zaburzeń artykulacji, mowy i połykania, które mogą występować w chorobach neurodegeneracyjnych i naczyniowych np. po udarze niedokrwiennym lub krwotocznym. W trakcie wizyty logopeda przeprowadza badanie diagnostyczne oraz w razie potrzeby planuje i prowadzi terapię logopedyczną. Umożliwia ona wspomaganie funkcjonowania językowego osoby chorej w przezwyciężaniu trudności.

mgr Magdalena Wojak, neurologopeda kliniczny
Dietetyczna

rozwiń zwiń

Właściwie dobrane składniki diety są ważnym elementem zapobiegania oraz wsparcia terapii chorób neurodegeneracyjnych w tym otępiennych oraz naczyniowych (udary mózgu) i demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane). Poszczególne grupy produktów powinny być określone indywidualnie przez specjalistę dietetyka uwzględniając charakterystykę stanu zdrowia Pacjenta. Nasz dietetyk pomoże ustalić optymalną dietę dopasowaną do potrzeb i chorób współistniejących Pacjenta.

dr n. med. i n. o zdr. Iwona Sajór, dietetyk kliniczny, specjalista ds. żywienia
 •  

  Doświadczenie choroby neurologicznej

  jest niezwykle trudne dla pacjentów i ich rodzin. Szczególnie wrażliwą grupę stanowią chorzy, którzy doświadczają zaburzeń pamięci. Rzeczywistość staje się dla nich mglista, a na wspomnienia i aktualne zdarzenia pada cień. W tej sytuacji często muszą błądzić po omacku w poszukiwaniu specjalistów, badań, diagnozy i leczenia. Przeżycia te są trudne i stanowią zmierzch tego, co dotychczas znane.

   

  Coraz więcej Polaków cierpi na zaburzenia pamięci, a statystyki śmiertelności na chorobę Alzheimera są bliskie tym związanym z chorobami nowotworowymi, dlatego Affidea, czerpiąc z wieloletniej praktyki, postanowiła stworzyć miejsce, w którym pacjenci znajdą pomoc. Nieprzypadkowo symbolikę tego miejsca stanowi zachodzące słońce – otulające ciepłem letnich dni, promieniami nadziei, przywodzące na myśl wspomnienia wakacyjnych chwil, napawające spokojem, relaksujące, kolorytem nawiązujące do zdjęć w sepii, uwieczniających piękne momenty z bliskimi. Nasze centrum powstało po to, by otoczyć opieką zarówno pacjentów, jak i ich rodziny – w przytulnej, komfortowej, ale jednocześnie innowacyjnej przestrzeni, tak jak innowacyjna jest nasza placówka. Krok po kroku przeprowadzamy przez proces diagnostyki i leczenia, na każdym z tych etapów, pokazując chorym i ich rodzinom światełko rozpraszające mrok choroby.

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu m.in.

Dokładamy wszelkich starań aby w warunkach przyjaznych dla pacjenta przeprowadzić niezbędne badania diagnostyczne, postawić rozpoznanie oraz zaproponować i rozpocząć leczenie. Po zakończeniu diagnostyki zapewniamy wydanie pacjentowi informacji zwrotnej na temat diagnozy i dalszego leczenia.

 

Choroba Alzheimera jest przewlekłą chorobą zwyrodnieniową mózgu spowodowaną odkładaniem się w mózgu białek o patologicznej strukturze, głównie beta-amyloidu i białka tau. Pojawienie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych, a ich stopniowa utrata odpowiada  za wystąpienie lub nasilenie objawów.  Przebieg choroby różni się u każdej osoby, wyróżnić można jednak kilka jej typowych etapów.  Wczesne objawy mogą być niestałe, łatwo przeoczone i uznawane np. za wynik zmęczenia lub stresu. Są zróżnicowane, zwykle obejmują zapominanie ostatnich wydarzeń lub rozmów. Mogą również objawiać się  trudnościami z wypowiadaniem się, utratą płynności mowy, zaburzeniami wzrokowo-przestrzennymi. W miarę progresji choroby dochodzi do poważnych zaburzeń pamięci, zachowania i utraty zdolności do wykonywania pracy, codziennych czynności, zaburzeń w kontaktach społecznych.

Demencja oznacza otępienie i jest czymś więcej niż zwykłym „zaburzeniem pamięci”. Określa występowanie różnych zaburzeń funkcji mózgu (przede wszystkim pamięci krótkoterminowej i odległej, rozumienia, orientacji, mowy, zdolności do uczenia się, wykonywania złożonych czynności)  o znacznym nasileniu, które powodują istotne, zwykle przewlekłe pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu chorego. Utrata pamięci jest często jednym z pierwszych lub najbardziej rozpoznawalnych objawów demencji. Otępienie zazwyczaj rozwija się stopniowo, często trudno jest ustalić czas zachorowania. Początkowe objawy są zwykle niezauważane lub bagatelizowane przez samych chorych, częściej wzbudzają niepokój u osób bliskich. Wraz z rozwojem choroby dochodzi do upośledzenia zdolności chorego do pracy, interakcji społecznych, relacji z innymi ludźmi oraz stopniowo samodzielnego funkcjonowania.

Choroby naczyniowe mózgu są odpowiedzialne za ostre (np. po udar mózgu) lub przewlekłe niedokrwienie mózgu (spowodowane zmianami miażdżycowymi dużych tętnic domózgowych lub małych naczyń mózgowych). Wskutek uszkodzeń spowodowanych niedokrwieniem mózgu rozwijają się różne postaci otępienia naczyniowego. Głównymi objawami są zmiany w zdolności do podejmowania decyzji, planowania lub organizowania, oraz trudności z równowagą i poruszaniem się.

Przewlekłe zaburzenia pamięci lub otępienie mogą być również spowodowane następstwami infekcji COVID-19 (tzw. mgła covidowa) lub innych chorób zapalnych mózgu (np. bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, AIDS).

m.in.: otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego, angiopatia amyloidowa, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie mieszane (połączenie kilku typów otępienia), choroba Creutzfeldta-Jakoba (choroba wywołana przez priony)

Centrum Diagnostyczne
Affidea Warszawa

ul. Grochowska 312, budynek PZO
03-480 Warszawa

 

Kontakt:
   224 411 104
   mcm.warszawa3@affidea.com

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Chcesz umówić się na badanie/konsultację lub nie wiesz od czego zacząć diagnostykę zaburzeń pamięci? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania.


  Administratorem Twoich danych osobowych jest Affidea (tj. Affidea Sp. z o.o. oraz Affidea Onkoterapia Sp. z o.o., adres siedziby każdej ze spółek: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odebrania przez nas Twojej wiadomości i udzielenia na nią odpowiedzi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


   

  Więcej na:

   

  https://zaburzeniapamieci.pl/

  Warto wiedzieć

  Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi artykułami

  Rozpoznanie tętniaków – czym są i jak wygląda diagnostyka?
  Choroba Alzheimera
  Jak przebiega diagnostyka choroby Alzheimera?
  Choroba Parkinsona – objawy, przebieg, leczenie