• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Historia Affidea

Firma Affidea jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie. W 280 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej.

 

 Affidea dziś

 

Dzięki ciągłemu rozwojowi firma rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę zajmującą się diagnostyką, firma Affidea staje się również wiodącą siłą dostarczającą zdalną diagnostykę - oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

 

Affidea jest holenderską spółką holdingową. Firma posiada centra diagnostyczne w 16 krajach Europy: w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii, Szwajcarii, Irlandii i na Litwie. Działalność Affidea obejmuje obszary: zarządzanie centrami diagnostycznymi, działania w zakresie radioterapii onkologicznej, a także rekrutacja i kształcenie kadry medycznej oraz zarządzanie usługami z zakresu teleradiologii. Affidea jest audytowana przez firmę Ernst & Young, a jej centra działają ściśle według akceptowanych na całym świecie standardów - ISO 9001. 

 

Geneza firmy

Solidne fundamenty firmy Affidea sięgają wczesnego okresu przemian politycznych w Europie środkowo-wschodniej. W połączeniu ze skutecznym planem biznesowym umożliwiło to gwałtowny rozwój firmy i wsparcie inwestorów finansowych.

 

Nasza historia

Grupa Euromedic została utworzona razem z Grupą Red Sea (Red Sea Group) z Izraela, koncentrując się na dystrybucji środków farmaceutycznych i medycznych środków jednorazowego użytku na Węgrzech.

 

Euromedic International połączył się z firmą International MedicalCentres, której właścicielem była Izraelska firma Elbit posiadająca centra diagnostyczne na Węgrzech.

 

Firma GE Equity i Dresdner Kleinwort Benson wspierają założycieli firmy w wykupieniu udziałów od Elbitu za kwotę 8 milionów dolarów. Utworzona zostaje firma Euromedic International N.V.

 

Firma zwiększa kapitał własny o kolejne 8,4 miliona dolarów i przeznacza go na rozwój centrów. Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska w Waszyngtonie poręcza większość tej sumy. Firma Euromedic dokonuje ekspansji działalności do Polski, Bośni i Hercegowiny oraz Rumunii, a także zaczyna oferować usługi dializoterapii.

 

Euromedic rozpoczyna działalność w Polsce

 

Firma GE Capital i Dresdner Kleinwort Benson kierują w formie inwestycji dodatkowe 22,5 miliony dolarów, które firma przeznacza na wykup Red Sea Group.

 

Firma WarburgPincus, GE Healthcare i Zarząd firmy wykupują akcje trzech inwestorów finansowych, którzy wspierali firmę od roku 1999. Z pomocą banku ING, finansują plan ekspansji tak, aby z firmy wiodącej prym na rynku środkowo-wschodnioeuropejskim stała się dostawcą usług zdrowotnych w całej Europie.

 

Euromedic podwaja swoją działalność i rozszerza ją na Rosję, Czechy, Chorwację, Grecję i Turcję.

 

Euromedic rozszerza swoją działalność na zachód do Włoch, Portugalii, Irlandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ponadto, firma wchodzi na rynki radioterapii, diagnostyki PET-CT, diagnostyki laboratoryjnej i teleradiologii.

 

Euromedic przejmuje sieć 14 centrów diagnostycznych i laboratoriów "Cienta w Portugalii.

Poprzez akwizycję firmy "IniziativaMedicaGroup", wraz z największym centrum MR w Europie (13 skanerów), dokonuje ekspansji we Włoszech. Dodatkowo firma rozwija się w Turcji, Irlandii i Rumunii oraz otwiera swoje pierwsze centrum w Bułgarii - 15-tym kraju działalności Euromedic.
Ares Life science, MontaguPrivate Equity oraz członkowie zarządu wspólnie wykupują akcje Euromedic od dotychczasowych udziałowców -  GE Capital Equity Investments oraz WarburgPincus.

Dzięki wsparciu nowych udziałowców Euromedic będzie w stanie kontynuować swoją strategię szybkiego rozwoju oraz wzmocnić swoją pozycję na europejskim rynku diagnostyki obrazowej. Euromedic nieustannie poszukuje okazji do wejścia na nowe rynki oraz poszerza zakres swojej działalności poprzez rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i radioterapii.

 

Euromedic zmienia się w nową, unikalną na rynku markę AFFIDEA, która w pełniejszy sposób odwierciedla wartości, jakie od wielu lat przyświecają nam w codziennej pracy z lekarzami i pacjentami. Wartości, które wychodzą z głębokiego przekonania, że NAJWAŻNIEJSZE JEST ZDROWIE.

Nasza nowa nazwa – AFFIDEA – w pełni odzwierciedla wszystkie wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Włoskie słowo affinita oznacza zbudowanie relacji i więzi z drugim człowiekiem. Fide pochodzi z łaciny i oznacza wiarę oraz zaufanie. Idea jest tym, co każe nam nieustannie się rozwijać i poszukiwać najlepszych.

 

 

 

 

 

Strefa pacjenta