Stawienie czoła diagnozie onkologicznej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie może napotkać pacjent oraz członkowie jego rodziny. Wsparcie ze strony najbliższego otoczenia jest istotnym elementem procesu leczenia i rekonwalescencji. Fizyczna obecność, zrozumienie i emocjonalne wsparcie mogą znacząco wpłynąć na pozytywny nastrój pacjenta i jego motywację do walki z chorobą. Dowiedz się, jakie znaczenie ma empatia przy chorobie nowotworowej i co można zrobić, żeby przetrwać ten trudny czas.