Radioterapia ze względu na swoją skuteczność jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia chorób nowotworowych, znajdując zastosowanie aż u 75% wszystkich pacjentów onkologicznych. Może być wykorzystywana w leczeniu skojarzonym, czyli wykorzystującym np. chemioterapię czy chirurgię lub samodzielnie. Radioterapia opiera się na działaniu promieniowania jonizującego, niszczącego komórki nowotworowe. Dlaczego i jakie działania niepożądane może powodować radioterapia i jak sobie z nimi radzić?