Jednym ze schorzeń narządów płciowych kobiety, które wymagają precyzyjnego rozpoznania jest endometrioza. Diagnostyka tej przewlekłej choroby wymaga szczególnej staranności i wytrwałości, zarówno ze strony kobiety, jak i lekarza prowadzącego. Endometrioza powinna być przy tym leczona możliwie wcześnie, a diagnostyka obrazowa, np. badania MRI czy USG transwaginalne, stanowią konieczne uzupełnienie wywiadu klinicznego i palpacyjnego badania ginekologicznego w kierunku jej rozpoznania.