Czym jest badanie PET/CT ?

PET/CT to jedno z najnowszych narzędzi diagnostycznych. Dzięki połączeniu pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową umożliwia uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników. Metoda ta pozwala bowiem na połączenie informacji anatomicznych (jak dokładne wymiary guza, jego unaczynienie, gęstość, położenie, stosunek do sąsiednich struktur, np. kręgosłupa czy wątroby) z tymi, dotyczącymi tak zwanej aktywności metabolicznej (czyli agresywność nowotworu, jego potencjał wzrostu i przerzutowania). Badanie pozwala na uwidocznienie i zlokalizowanie nieprawidłowości już na poziomie komórkowym, nawet jeśli anatomicznie dany fragment narządu niczym nie różni się od otaczających tkanek. Dzięki temu zyskujemy bardzo dokładną diagnozę i jesteśmy w stanie wykryć i ocenić zmiany nowotworowe o wielkości już nawet 7 mm.

W jakich przypadkach metoda ta jest pomocna?

PET/CT służy do oceny wielu chorób nowotworowych, m.in. raka płuc, jelita grubego, piersi, szyjki macicy, mózgu, chłoniaka, czerniaka czy nowotworów tkanki kostnej i mięśniowej oraz głowy i szyi. Badanie stosowane jest nie tylko we wczesnej diagnostyce w przypadku osób, u których zauważono podejrzane zmiany, ale i tych, u których już potwierdzono raka i planowane jest leczenie. Ułatwia bowiem dokładną lokalizację nowotworu, ocenę zajęcia węzłów chłonnych i przerzutów w innych narządach. Określa zatem stadium choroby.

Jak jeszcze PET/CT może pomóc w procesie leczenia chorób nowotworowych?

Obraz tego, jak bardzo komórki nowotworowe są w organizmie rozprzestrzenione, pomaga w doborze najodpowiedniejszej dla danego pacjenta metody leczenia, planowaniu terapii oraz prognozowaniu i ocenie jej skuteczności. Znajomość dokładnego zasięgu guza pozwala na precyzyjniejsze określenie parametrów leczenia napromienianiem oraz planowanie przedoperacyjne. Dzięki PET/CT możemy też odróżnić pozostałości nowotworu od zmian powstałych w wyniku operacji lub radioterapii. Ta metoda pozwala także ocenić odpowiedź na leczenie już po pierwszych cyklach chemioterapii. Gdy efektów leczenia nie widać, np. w przypadku chłoniaków można bezzwłocznie wdrożyć alternatywną terapię. Przy użyciu PET/CT identyfikujemy też wznowy choroby nowotworowej wcześniej niż w przypadku tomografii czy rezonansu magnetycznego.

Jak wygląda samo badanie ?

Badanie metodą PET/CT jest przede wszystkim bezpieczne i bezbolesne. Przypomina „zwykłą” tomografię komputerową. Przez 24 godziny wcześniej pacjent nie powinien wykonywać żadnych ćwiczeń, pić alkoholu ani napojów zawierających kofeinę (np. kawy, coli, herbaty itp.), ponieważ mogą zaburzyć dokładność wyników. Na sześć godzin należy również powstrzymać się od jedzenia i picia z wyjątkiem czystej wody. Gdy pacjent jest już w naszej pracowni, podajemy mu dożylnie znacznik oparty na glukozie i prosimy, aby przez godzinę odpoczywał, zrelaksował się, by substancja została wchłonięta przez komórki. Następnie kładzie się na specjalnym stole wsuwanym do wnętrza tomografu i wykonujemy skan całego ciała, co zwykle trwa jedynie kilkanaście minut.

Czy badanie PET/CT jest refundowane ?

Badania PET/CT są w pełni refundowane przez NFZ w szczegółowo określonych sytuacjach, m.in. w niektórych przypadkach raka płuc, przełyku, piersi czy jądra, zwykle kiedy inne metody nie pozwalają na jednoznaczne rozpoznanie. Jeżeli dane wskazanie nie znajduje się na liście NFZ, istnieje możliwość skorzystania z PET/CT odpłatnie. Według niektórych jest to dość kosztowne, jednak pamiętajmy, że uzyskany w ten sposób wynik wprowadza kluczowe dla procesu leczenia informacje, a trudno szacować wartość zdrowia. Na podstawie tego badania możemy bowiem stwierdzić, czy daną osobę leczyć chirurgicznie, radioterapią czy chemioterapią. Oszczędności wynikające z tego, że pacjent nie zostanie niepotrzebnie poddany operacji za kilkanaście tysięcy złotych czy też chemioterapii zdecydowanie przewyższają koszt samego badania. Najważniejszą jednak korzyścią dla pacjenta jest natomiast zwiększenie szans na powrót do zdrowia dzięki szybkiemu rozpoczęciu skutecznej terapii dostosowanej do jego konkretnego przypadku.

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś. Najważniejsze jest zdrowie.