Rezonans magnetyczny jest jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej diagnostyki obrazowej. Jego rozwój na przestrzeni ostatnich dekad przyczynił się do znacznego postępu w medycynie, ułatwiając, a czasem wręcz umożliwiając lekarzom, wczesne rozpoznanie i leczenie wielu przypadłości. Ciągły postęp technologiczny pozwala sądzić, że w przyszłości rezonans magnetyczny będzie jeszcze bardziej precyzyjny. Poznaj historię rezonansu magnetycznego w Polsce i na świecie.