Ze względu na budowę twarzoczaszki diagnostyka chorób w jej obrębie wymaga wykorzystania specjalistycznych narzędzi.  Jedno z nich stanowi rezonans magnetyczny, który pozwala na nieinwazyjne i bezpieczne  zbadanie jej struktur. Jakie są wskazania do wykonania MRI twarzoczaszki? Jakie ma zalety i co pozwala wykryć?