Agnieszka Szpara posiada rozległe doświadczenie w obszarze zarządzania w opiece medycznej, a także w zarządzaniu strategicznym. Przed objęciem stanowiska prezesa Zarządu w firmie Affidea zawodowo związana była z Grupą Medicover w krajach Europy Centralnej i sprawowała m.in. funkcję prezesa Zarządu Medicover w Polsce. Była prezesem Zarządu spółki Continuum Care tworzącej system specjalistycznej opieki dla osób starszych,
a także obejmowała stanowisko dyrektor zarządzającej spółki Care Experts oferującej skoordynowaną opiekę dla osób starszych i niesamodzielnych. Pełniła również funkcję prezesa EMC Instytut Medyczny.

 

Agnieszka Szpara jest współzałożycielką oraz wiceprezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej, organizacji zrzeszającej najważniejsze prywatne firmy świadczące usługi medyczne w Polsce. Przez wiele lat była konsultantem rynku opieki zdrowotnej, członkiem rad nadzorczych spółek działających w obszarze ochrony zdrowia oraz członkiem Grupy ds. Innowacji działającej przy Polskiej Akademii Nauk, powołanej w celu propagowania poprawy jakości w sektorze ochrony zdrowia.

Agnieszka Szpara jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także Advanced Management Program w IESE Business School University of Navarra oraz Szkołę Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Obecnie wykłada
ład korporacyjny i optymalne struktury zarządzania na Uczelni Łazarskiego w Warszawie
w ramach studiów MBA w Ochronie Zdrowia.

Agnieszka Szpara posiada szerokie doświadczenie w zakresie organizacji rynku opieki zdrowotnej oraz rozległą wiedzę m.in. w zakresie zarządzania służbą zdrowia, rozwoju biznesu, fuzji i przejęć, transformacji biznesowych, konsultingu oraz negocjacji.