Na kaliskim rynku Affidea działa już od 18 lat, wykonując rocznie około 12 000 badań. Oznacza to, że od początku naszej pracy przeprowadziliśmy liczbę badań, która stanowi dwukrotność populacji tego miasta.

Uroczyste otwarcie

17 marca odbyło się uroczyste otwarcie placówki Affidea w Kaliszu, wieńczące szeroko zakrojone prace modernizacyjne. Pojawili się na nim przedstawiciele miasta, Narodowego Funduszu Zdrowia, członkowie Kaliskiej Agencji Medycznej oraz członkowie zarządu firmy GE Healthcare – producenta nowoczesnego aparatu rezonansu magnetycznego Signa Voyager 1,5 T, w który wyposażona została kaliska placówka.

Dwa wymiary jakości

– Jako Affidea skupiamy się na dostarczaniu bardzo wysokiej jakości Pacjentom, lekarzom kierującym oraz naszym partnerom, w tym przede wszystkim Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Owa jakość ma być wyraźnie dostrzegalna w dwóch najważniejszych wymiarach: klinicznym i obsługowym. – zaznaczył podczas otwarcia dr hab. Michał Kwieciński, Prezes Zarządu Affidea Polska. Osiągnięcie wysokiej jakości klinicznej jest możliwe dzięki wykwalifikowanej kadrze, liczącej aż 250 radiologów, którzy konsultują ze sobą trudne przypadki w obrębie ich specjalizacji, a także dzięki rozwiązaniom systemowym, takim jak program wzajemnego recenzowania. Każdego miesiąca losowa próbka badań trafia do najbardziej doświadczonych lekarzy, czuwających nad zachowaniem najwyższych standardów obrazowania i opisu. Świadomi tego, że polski rynek mierzy się z problemem zbyt małej ilości specjalistów z branży medycznej, korzystamy również z teleradiologii, czyli segmentu działalności bazującej na zdalnym opisywaniu badań. W Affidea ok 20% badań opisywanych jest przez lekarzy pozostających poza placówką. To z kolei przyczynia się do realizacji drugiego wymiaru jakości – jakości obsługowej.  Jakość obsługowa z kolei koncentruje się wokół komfortowego i bezstresowego dla Pacjenta procesu przeprowadzenia badania i obsługi. Kluczowym jej elementem jest otrzymanie szybkiego wyniku badania. W Affidea prowadzimy system zarządzania przypisywaniem badań według dostępności i specjalizacji lekarzy, a to sprawia, że średni czas oczekiwania na wynik badania rezonansem magnetycznym w Affidea to jedynie 2 dni (dane za luty 2021r .). W strategię dwóch wymiarów jakości idealnie wpisuje się nasza zmodernizowana placówka w Kaliszu.

Jesteśmy przygotowani

– Pozostawaliśmy otwarci przez cały czas pandemii. Charakterystyka działalności Affidea sprawia, że Pacjenci zgłaszają się do naszych placówek z bardzo poważnymi schorzeniami. Ich diagnostyka nie może czekać. – podkreślił dr hab. Michał Kwieciński. Affidea jest przygotowana nie tylko do bezpiecznego działania w czasie pandemii, ale też przede wszystkim do podnoszenia standardów wykonywania i wykonywanych badań. Nasz nowy aparat rezonansu magnetycznego Signa voyager 1.5 T  zapewnia wysokiej jakości obrazowanie, poprawienie komfortu pracy lekarzy i komfortu badania dla pacjentów.

Większy komfort, lepsza diagnostyka

Gantra aparatu licząca w średnicy 70 cm jest przyjazna dla osób cierpiących na klaustrofobię. Nowoczesne elastyczne cewki typu flex, pozwalają z kolei na badanie pacjentów z ograniczoną mobilnością i ruchomością kończyn. Zaawansowane oprogramowanie zapewnia skrócenie czasu badania, bez straty na jakości – ogranicza artefakty związane z ruchami i implantami, pozwala na uniknięcie powtarzania sekcji. Nowe możliwości technologiczne pozwalają także na ocenę procesu dynamiki, postępu i regresji zmian nowotworowych, w tym prostaty.  – Nowością jest cewka do badania piersi, która sprawiała, że Pacjentki z Kalisza i okolic otrzymują dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki w swoim regionie, a lekarze kierujący – do najwyższych standardów preferowanych i wymaganych przez klinicystów. – mówi lek. med. Marianna Milcarz-Jarzyńska specjalista radiolog, Kierownik Medyczny.

– Jako osoba urodzona w Kaliszu, dziękuję firmie Affidea za umożliwienie nam Kaliszanom wykonywania tak wysokospecjalistycznych badań na miejscu, w Kaliszu, bez konieczności wyjazdu do większych ośrodków w Polsce – podkreślił Dyrektor Regionalny, Erwin Wolf.

Na badanie na NFZ na podstawie skierowania w Centrum Medycznym Affidea w Kaliszu czeka się średnio 10 dni, wynik dostępny jest już po 2 dniach. Badanie rezonansem magnetycznym można wykonać również prywatnie. W przypadku badań odpłatnych nie jest wymagane skierowanie od lekarza specjalisty.

Potrzebujesz diagnostyki obrazowej? Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś. Najważniejsze jest zdrowie.